బీరువాను నైరుతి మూల పెట్టుకుంటే ధనం నిలబడదా ? బీరువాను ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి

ధనంను నిల్వ చేసుకునే బీరువాను ఇంటిలో ఎటు వైపు ఉంచుకోవాలన్న అంశంపై వాస్తు నిపుణులు ఇలా చెబుతున్నారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం గది లో బీరువా వంటి ముఖ్యమైన వస్తువులు ఏవి ఎక్కడ ఉండాలో మన పూర్వీకులు నిర్ణయించారు. ఆ ప్రకారంగా ఇంటిలో నైరుతి భాగంలోనే బరువును అనగా బీరువాను పెట్టాలని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. నిజానికి ఈ దిక్కున పెట్టకూడదట. బీరువాను ఉత్తర వాయువ్యంలో ఉంచాలి. ఎందుకంటే వాయువ్యం …

Read More »

దీపదానం చేస్తే అష్టైశ్వర్యాలతో పాటు స్వర్గలోక ప్రాప్తి ఉంటుందా ?దీపదానం ఎపుడు చేయాలి

కార్తీక మాసంలో పత్తిని తీసుకొని వత్తి చేసి వరిపిండితోగానీ, గోధుమపిండితోగానీ చేసిన ప్రమిదలో నెయ్యి పోసి దీపం వెలిగించి ఆ దీపాన్ని పురోహితునికి దానం చెయ్యాలి. ఇదేవిధంగా నెలంతా దానం ఇచ్చి నెలాఖరున వెండి ప్రమిదలో బంగారపు రంగుతో అంటే, పసుపునుపూసిన వత్తితో దీపం వెలిగించి దానిని బ్రాహ్మణునికి దానం చేయండి. ఆపై బ్రాహ్మణునిని అన్నదానం కూడా చేయండి. దీపాన్ని దానం చేసేటప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని పఠించాలి. “సర్వజ్ఞానప్రదం దీపం …

Read More »

దీపావళి రోజున ఏ నూనెతో దీపాలు పెట్టాలి

ఈ దీపావళి రోజున నువ్వుల నూనెతోనే దీపాలు పెట్టాలట! ఎందుకో తెలుసుకోండి దీపావళి రోజున దీపాల వెలుగులు తమ ఇంటి ముందు వెదజల్లాలని స్త్రీలు తాపత్రయ పడతారు. ఇందులో భాగంగా కొత్త బట్టలు, తీపి వంటలు, టపాకాయలు వంటివి సిద్ధం చేసుకుని సాయంత్రానికల్లా దీపాలు పెట్టేందుకు సిద్ధమవుతారు. అయితే దీపాలకు ఉపయోగించే నూనె ఏది ఉపయోగించాలో కొందరు తెలియకపోవచ్చు. ఈ దీపావళి రోజున నెయ్యితో దీపమెలిగించినా ఫలితం లేదని నువ్వులనూనెతోనే …

Read More »

Dattatreya Kavacham in Telugu-దత్తాత్రేయ కవచమ్

  శ్రీపాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థితః | పాయాద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిః పాతు మే కటిమ్ || ౧ || నాభిం పాతు జగత్స్రష్టా ఉదరం పాతు దలోదరః | కృపాళుః పాతు హృదయం షడ్భుజః పాతు మే భుజౌ || ౨ || స్రక్కుండీ శూలడమరుశంఖచక్రధరః కరాన్ | పాతు కంఠం కంబుకంఠః సుముఖః పాతు మే ముఖమ్ || ౩ || జిహ్వాం మే …

Read More »

అద్భుతమైన కనుల పండగ చేసే సహస్ర లింగేశ్వరుడు

ఈ శివలింగం లో చిన్నచిన్న శివలింగాలు వెయ్యి(1000) ఉన్నాయి .అంటే మనం ఒక్కసారి ప్రదక్షిణం చేస్తే వేయి సార్లు శివలింగములకు ప్రదక్షిణ చేసిన పుణ్య ఫలం వస్తుంది. పది సార్లు ప్రదక్షిణం చేస్తే పదివేల శివ లింగాలకు ప్రదక్షణ చేసిన ఫలితం వస్తుంది. ఒకే దగ్గర మీరు పూజ ప్రదక్షణ చేసుకోవడం కొరకు అందరికీ ఆ పుణ్యఫలం లభించాలని సదుద్దేశంతో ఈ శివలింగాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది.ఈ శివలింగం గూడూరులోని సాయి సత్సంగం …

Read More »

కోరికలు తీరాలంటే ఏ శివలింగాన్ని పూజిస్తే ఏ ఫలితం వస్తుంది

  మనం ఒక్కొక్క లింగాన్ని పూజించి అభిషేకించడం వలన,ఒక్కొక్క ఫలితం ఉంటుందని లింగపురాణం చెబుతుంది. రత్నమయమైన లింగం సంపద లను ఇస్తుంది. రాతితో చేసిన లింగం సర్వసిద్ధులను ఇస్తుంది. ధాతువుల నుంచి, అంటే పాదరసం వంటి వాటితో తయారైన లింగం ధనమిస్తుంది. కొయ్యతో తయారుచేసిన లింగం సర్వభోగాలను కలిగిస్తుంది. మట్టితో చేసిన లింగం, అంటే పార్థివ లింగం అణిమాది సిద్ధులను ఇస్తుంది. శివలింగాలన్నింటిలో రాతిలింగం అభిషేకానికి పూజకు ఉత్తమమైనదని, ధాతు …

Read More »

Datta Hrudayam in Telugu-దత్త హృదయం

  దత్తం సనాతనం నిత్యం నిర్వికల్పం నిరామయమ్ | హరిం శివం మహాదేవం సర్వభూతోపకారకమ్ || ౧ || నారాయణం మహావిష్ణుం సర్గస్థిత్యంతకారణమ్ | నిరాకారం చ సర్వేశం కార్తవీర్యవరప్రదమ్ || ౨ || అత్రిపుత్రం మహాతేజం మునివంద్యం జనార్దనమ్ | ద్రాం బీజం వరదం శుద్ధం హ్రీం బీజేన సమన్వితమ్ || ౩ || త్రిగుణం త్రిగుణాతీతం త్రియామావతిమౌళికమ్ | రామం రమాపతిం కృష్ణం గోవిందం పీతవాససమ్ || …

Read More »

datta stotram (Ghora Kashtodharana Stotram) Telugu-దత్త స్తోత్రం (ఘోర కష్టోద్ధారణ స్తోత్రం)

  శ్రీపాద శ్రీవల్లభ త్వం సదైవ శ్రీదత్తాస్మాన్పాహి దేవాధిదేవ | భావగ్రాహ్య క్లేశహారిన్సుకీర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౧ || త్వం నో మాతా త్వం పితాఽప్తోఽధిపస్త్వం త్రాతా యోగక్షేమకృత్సద్గురుస్త్వమ్ | త్వం సర్వస్వం నో ప్రభో విశ్వమూర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౨ || పాపం తాపం వ్యాధిమాధిం చ దైన్యం భీతిం క్లేశం త్వం హరాశు త్వదన్యమ్ | త్రాతారం నో వీక్ష్య ఈశాస్తజూర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౩ || …

Read More »

Datta Stavarajah in Telugu-దత్త స్తవరాజః

    శ్రీ శుక ఉవాచ – మహాదేవ మహాదేవ దేవదేవ మహేశ్వర | దత్తాత్రేయస్తవం దివ్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో || ౧ || దత్తస్య వద మాహాత్మ్యం దేవదేవ దయానిధే | దత్తాత్పరతరం నాస్తి పురా వ్యాసేన కీర్తితమ్ || ౨ || జగద్గురుర్జగన్నాథో గీయతే నారదాదిభిః | తత్సర్వం బ్రూహి మే దేవ కరుణాకర శంకర || ౩ || శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ- శృణు దివ్యం …

Read More »

Datta Stavam in Telugu-దత్త స్తవం

  దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం | ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౧ || దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వకారణకారణం | సర్వరక్షాకరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౨ || శరణాగతదీనార్త పరిత్రాణపరాయణం | నారాయణం విభుం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౩ || సర్వానర్థహరం దేవం సర్వమంగళ మంగళం | సర్వక్లేశహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౪ || బ్రహ్మణ్యం ధర్మతత్త్వజ్ఞం భక్తకీర్తివివర్ధనం …

Read More »

Datta Mala Mantram in Telugu-దత్త మాలా మంత్రం

  ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ, స్మరణమాత్రసన్తుష్టాయ, మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ, చిదానన్దాత్మనే, బాలోన్మత్తపిశాచవేషాయ, మహాయోగినే, అవధూతాయ, అనసూయానన్దవర్ధనాయ, అత్రిపుత్రాయ, ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ, ఆం అసాధ్యసాధనాయ, హ్రీం సర్వవిభూతిదాయ, క్రౌం అసాధ్యాకర్షణాయ, ఐం వాక్ప్రదాయ, క్లీం జగత్రయవశీకరణాయ, సౌః సర్వమనఃక్షోభణాయ, శ్రీం మహాసమ్పత్ప్రదాయ, గ్లౌం భూమండలాధిపత్యప్రదాయ, ద్రాం చిరంజీవినే, వషట్వశీకురు వశీకురు, వౌషట్ ఆకర్షయ ఆకర్షయ, హుం విద్వేషయ విద్వేషయ, ఫట్ ఉచ్చాటయ ఉచ్చాటయ, ఠః ఠః స్తంభయ స్తంభయ, ఖేం …

Read More »

సాలగ్రామములు శక్తివంతమైనవా ?ఏ సాలగ్రామంకి పూజ చేస్తే ఏ ఫలితం వస్తుందో తెలుసా

1. ఈ సాలగ్రామములు ఎక్కడ దొరుకుతాయి, ఇవి అసలు శక్తివంతమైనవేనా… రేఖలు, రంధ్రాలు ఉన్న సాలగ్రామములు ఈ కలియుగంలో గండకీ నదీతీరంలో ఉన్న దాపాదర గుండం దగ్గర లభిస్తాయని శ్రీదేవి భాగవతం ద్వారా తెలుస్తుంది. యజ్ఞ యాగాదులు, మంత్ర పూజలకన్నా మహోన్నతమైనది సాలగ్రామ పూజ. ఈ సాలగ్రామాలు కొనకూడదు. సాలగ్రామాలకి మించిన దానం మరేదీ లేదు. పూర్వం ఇంటికో సాలగ్రామము రక్షణగా పెట్టుకునే వారు. సాలగ్రామములు ఎక్కువగా లభించేది గండకీనదీ …

Read More »

విజయదశమికి శమీ పూజ చేస్తారెందుకు? శమీ పూజ వల్ల ఇప్పటివరకు మనం చేసిన పాపాలు పోతాయా

మొట్టమొదటగా త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు రావణసంహారం ముగించుకొని అయోధ్యా నగరానికి వచ్చిన శుభసందర్భంగా విజయోత్సవం జరిగింది. ఆ రోజు దశమి తిథి కావటంవల్ల ‘విజయదశమి గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది తొమ్మిది రోజుల ఉత్సవం. ఈ విజయదశమి శక్తిస్వరూపిణి అయిన పరమేశ్వరికి యిష్టమైన రోజు అని చెబుతారు. ఈ విజయదశమి రోజున ఏ పనిని ప్రారంభించినా నిర్విఘ్నంగా జరుగుతుందని చెబుతారు. విజయదశమి దినం శ్రవణా నక్షత్ర యుక్తమై వుండాలి. సూర్యాస్తమయానంతరం 48 …

Read More »

Datta Bhava Sudha Rasa Stotram in Telugu-దత్త భావసుధారస స్తోత్రం

  దత్తాత్రేయం పరమసుఖమయం వేదగేయం హ్యమేయం యోగిధ్యేయం హృతనిజభయం స్వీకృతానేకకాయమ్ | దుష్టాగమ్యం వితతవిజయం దేవదైత్యర్షివంద్యం వందే నిత్యం విహితవినయం చావ్యయం భావగమ్యమ్ || ౧ || దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే భగవతే పాపక్షయం కుర్వతే దారిద్ర్యం హరతే భయం శమయతే కారుణ్యమాతన్వతే | భక్తానుద్ధరతే శివం చ దదతే సత్కీర్తిమాతన్వతే భూతాన్ ద్రావయతే వరం ప్రదదతే శ్రేయః పతే సద్గతే || ౨ || ఏకం సౌభాగ్యజనకం తారకం …

Read More »

Sapta Chiranjeevi Stotram in Telugu-సప్త చిరంజీవి స్తోత్రం

    అశ్వత్థామా బలిర్వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణః | కృపః పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరంజీవినః || సప్తైతాన్ సంస్మరేన్నిత్యం మార్కండేయమథాష్టమమ్ | జీవేద్వర్షశతం ప్రాజ్ఞః అపమృత్యువివర్జితః ||  

Read More »

Shankaracharya Varyam in Telugu-శంకరాచార్య స్తవః (శ్రీశంకరాచార్యవర్యం)

    శ్రీశంకరాచార్యవర్యం సర్వలోకైకవంద్యం భజే దేశికేంద్రమ్ | ధర్మప్రచారేఽతిదక్షం యోగిగోవిందపాదాప్తసన్యాసదీక్షమ్ | దుర్వాదిగర్వాపనోదం పద్మపాదాదిశిష్యాలిసంసేవ్యపాదమ్ || ౧ || శంకాద్రిదంభోలిలీలం కింకరాశేషశిష్యాలి సంత్రాణశీలమ్ | బాలార్కనీకాశచేలం బోధితాశేషవేదాంత గూఢార్థజాలమ్ || ౨ || రుద్రాక్షమాలావిభూషం చంద్రమౌలీశ్వరారాధనావాప్తతోషమ్ | విద్రావితాశేషదోషం భద్రపూగప్రదం భక్తలోకస్య నిత్యమ్ || ౩ || పాపాటవీచిత్రభానుం జ్ఞానదీపేన హార్దం తమో వారయంతమ్ | ద్వైపాయనప్రీతిభాజం సర్వతాపాపహామోఘబోధప్రదం తమ్ || ౪ || రాజాధిరాజాభిపూజ్యం రమ్యశృంగాద్రివాసైకలోలం యతీడ్యమ్ …

Read More »

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam Telugu-శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య స్తుత్యష్టకమ్

      శ్రుతీనామా క్రీడః ప్రథితపరహంసో చితగతి- ర్నిజే సత్యే ధామ్ని త్రిజగదతి వర్తిన్యభిరతః | అసౌ బ్రహ్మేవాస్మిన్న ఖలు విషయే కిం తు కలయే బృహేరర్థం సాక్షాదనుపచరితం కేవలతయా || ౧ || మితం పాదేనైవ త్రిభువనమిహైకేన మహసా విశుద్ధం తత్సత్వం స్థితిజనిలయేష్వప్యనుగతమ్ | దశాకారాతీతంస్వమహిమనినిర్వేదరమణం తతస్తం తద్విష్ణోః పరమపదమాఖ్యాతినిగమః || ౨ || న భూతేష్వాసంగః క్వచన నగవాచావిహరణం న భూత్యా సంసర్గో న పరిచితతా …

Read More »

తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని మూడు రూపాలతో ఎపుడు చూడవచ్చు ?శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి చేతులు ఎందుకు అలా ఉంటాయి ?

1. తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని మూడు రూపాలతో ఎపుడు చూడవచ్చు ? గురువారంనాడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి భక్తులకు మూడు రూపాలతో దర్శనము ఇస్తాడు. గురువారం ఉదయం రెండవ అర్చన అయిన తర్వాత శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు ఆభరణాలూ, అలంకరణలూ లేకుండా దర్శనమిస్తాడు. నొసటన సన్నని నామము మాత్రం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో స్వామి వారి నేత్రాలని దర్శించి తరించవచ్చును. రాత్రి తోమాలసేవ అయిన తర్వాత పూలంగి సేవలో దర్శన మిస్తారు. …

Read More »

శైలపుత్రి (బాలా త్రిపుర సుందరి) ఎద్దువాహనంపై అద్భుతమైన చిత్రాలు

  శైలపుత్రి (బాలా త్రిపుర సుందరి): దుర్గాశరన్నవరాత్రుల్లో పాడ్యమి నాడు ప్రారంభమయ్యే మొదటి అవతారం శైలపుత్రి. దక్షుని ప్రథమ పుత్రిక. శిరస్సున అలంకారంగా బాల చంద్రరేఖను ధరించి ప్రతిశూలాన్నీ చేత బట్టి ఎద్దు వాహనంపై కూర్చునే అవతారమే శైలపుత్రి. పరమేశ్వరుడే తనకు పతికావాలని కోరుతుంది. ఆమె కోరిక ప్రకారం హిమవంతునికి పుత్రికగా జన్మించింది. ఆమె వాహనం ఎద్దు. ఎద్దులా మొద్దు స్వరూపాలై పోకుండా మానవుల్లో చురుకుదనాన్ని కల్గించడానికి సంకేతం శైలపుత్రి. …

Read More »

నవరాత్రుల విశిష్టత ఏమిటి ? నవరాత్రులు ఎందుకు జరుపుకోవాలి

నవరాత్రులంటే తొమ్మిది రాత్రులు. మనం స్త్రీ-పురుషదేవతల్ని వేర్వేరుగా పూజిస్తాం కానీ ఆ ఇద్దరూ ఒకటే అందుకే కాళిదాస మహాకవి “వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధః ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ” అంటూ శిరస్సు వంచాడు. సంఖ్యలన్నింటిలోకి ‘తొమ్మిదవ’ సంఖ్య దైవసంఖ్యగానూ, బ్రహ్మ సంఖ్య గానూ చెబుతారు. ఆశ్వయుజంలో దేవీ నవరాత్రులు, చైత్రమాసంలో వసంత నవరాత్రులు, భాద్రపద మాసంలో గణపతి నవరాత్రులు అన్నీ తొమ్మిది రాత్రులు జరిపే దైవోత్సవాలే! తిరుమల …

Read More »

Jagadguru Stuti (Sri Satchidananda Shivabhinava Narasimha Bharati Stuti) Telugu-జగద్గురు స్తుతిః

  (శ్రీ శివాభినవ నృసింహభారతీ స్వామి స్తుతిః) యశ్శిష్య హృత్తాప దవాగ్నిభయనివారిణే మహామేఘః యశ్శిష్య రోగార్తి మహాహివిషవినాశనే సుపర్ణాత్మా | యశ్శిష్య సందోహ విపక్షగిరి విభేదనే పవిస్సోర్చ్యః శ్రీసచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహభారతీ స్వామీ || ౧ || యం శంకరార్యాపరరూప ఇతి తపోనిధిం భజంత్యార్యాః యం భారతీపుంతనురూప ఇతి కళానిధిం స్తువంత్యన్యే | యం సద్గుణాఢ్యం నిజదైవమితి నమంతి సంశ్రితాస్సోర్చ్యః శ్రీసచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహభారతీ స్వామీ || ౨ || …

Read More »

Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti in Telugu-చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్తుతి

    శృతిస్మృతిపురాణోక్త ధర్మమార్గరతం గురుమ్ | భక్తానాం హిత వక్తారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౧ || అద్వైతానందభరితం సాధూనాముపకారిణమ్ | సర్వశాస్త్రవిదం శాంతం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౨ || ధర్మభక్తిజ్ఞానమార్గప్రచారే బద్ధకంకణమ్ | అనుగ్రహప్రదాతారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౩ || భగవత్పాదపాదాబ్జవినివేశిత చేతసః | శ్రీచంద్రశేఖరగురోః ప్రసాదో మయిజాయతామ్ || ౪ || క్షేత్రతీర్థకథాభిజ్ఞః సచ్చిదానందవిగ్రహః | చంద్రశేఖర్యవర్యోమే సన్నిధత్తా సదాహృది || ౫ …

Read More »

Adi Shankaracharya Ashtottara Shatanamavali Telugu-ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః

  ధ్యానం | కైలాసాచల మధ్యస్థం కామితాభీష్టదాయకమ్ | బ్రహ్మాదిప్రార్థనాప్రాప్తదివ్యమానుషవిగ్రహమ్ || భక్తానుగ్రహణైకాన్తశాంతస్వాన్తసముజ్జ్వలమ్ | సంయజ్ఞం సంయమీంద్రాణాం సార్వభౌమం జగద్గురుమ్ || కింకరీభూతభక్తైనః పంకజాతవిశోషణమ్ | ధ్యాయామి శంకరాచార్యం సర్వలోకైకశంకరమ్ || ఓం శ్రీశంకరాచార్యవర్యాయ నమః | ఓం బ్రహ్మానందప్రదాయకాయ నమః | ఓం అజ్ఞానతిమిరాదిత్యాయ నమః | ఓం సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమసే నమః | ఓం వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాత్రే నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం ముక్తిప్రదాయకాయ నమః …

Read More »

Adi Sankaracharya Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం

    ధ్యానం | కైలాసాచల మధ్యస్థం కామితాభీష్టదాయకమ్ | బ్రహ్మాది-ప్రార్థనా-ప్రాప్త-దివ్యమానుష-విగ్రహమ్ || భక్తానుగ్రహణైకాన్త-శాంత-స్వాన్త-సముజ్జ్వలమ్ | సంయజ్ఞం సంయమీంద్రాణాం సార్వభౌమం జగద్గురుమ్ || కింకరీభూతభక్తైనః పంకజాతవిశోషణమ్ | ధ్యాయామి శంకరాచార్యం సర్వలోకైకశంకరమ్ || స్తోత్రం | శ్రీశంకరాచార్యవర్యో బ్రహ్మానందప్రదాయకః | అజ్ఞానతిమిరాదిత్యః సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమా || ౧ || వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాతా శ్రీమాన్ ముక్తిప్రదాయకః | శిష్యోపదేశనిరతో భక్తాభీష్టప్రదాయకః || ౨ || సూక్ష్మతత్త్వరహస్యజ్ఞః కార్యాకార్యప్రబోధకః | జ్ఞానముద్రాంచితకరః శిష్యహృత్తాపహారకః || ౩ …

Read More »