శివరాత్రి ఎలా జరుపుకోవాలి? శివరాత్రి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి

మహాశివరాత్రి శివుడుని భక్తితో కొలుస్తూ జరుపుకుంటారు. ఇది శివ, పార్వతి వివాహం జరిగిన రోజు.మహా శివరాత్రి చాంద్రమాన నెల లెక్కింపు ప్రకారం మాఘమాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి రోజున వస్తుంది. హిందువుల పండుగలలో మహాశివరాత్రి ప్రశస్తమైనది. ప్రతీ ఏటా మాఘ బహుళ చతుర్దశి నాడు చంద్రుడు శివుని జన్మ నక్షత్రమైన ఆరుద్ర యుక్తుడైనప్పుడు వస్తుంది. శివుడు ఈ రోజే లింగాకారంగా ఆవిర్భవించాడని శివపురాణంలో ఉంది. సంవత్సరంలో పన్నెండు శివరాత్రులలో మహా శివరాత్రి అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావింపబడుతుంది. శివరాత్రి ఎలా జరుపుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పండుగ ప్రధానంగా బిల్వ ఆకులు శివుడికి, సమర్పణల ద్వారా జరుపుకుంటారు. ఒక రోజంతా ఉపవాసం, రాత్రి …

Read More »

Venkateshwara Mangalashasanam in Telugu-వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం

  శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ | శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౧ || లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోకసుభ్రూవిభ్రమచక్షుషే | చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౨ || శ్రీవేంకటాద్రిశృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే | మంగళానాం నివాసాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౩ ||[శ్రీనివాసాయ] సర్వావయవసౌందర్యసంపదా సర్వచేతసామ్ | సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౪ || నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానందచిదాత్మనే | సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళమ్ || …

Read More »

Venkateshwara Panchaka Stotram in Telugu-వేంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రం

    శ్రీధరాధినాయకం శ్రితాపవర్గదాయకం శ్రీగిరీశమిత్రమంబుజేక్షణం విచక్షణమ్ | శ్రీనివాసమాదిదేవమక్షరం పరాత్పరం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౧ || ఉపేంద్రమిందుశేఖరారవిందజామరేంద్రబృ- -న్దారకాదిసేవ్యమానపాదపంకజద్వయమ్ | చంద్రసూర్యలోచనం మహేంద్రనీలసన్నిభమ్ నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౨ || నందగోపనందనం సనందనాదివందితం కుందకుట్మలాగ్రదంతమిందిరామనోహరమ్ | నందకారవిందశంఖచక్రశార్ఙ్గసాధనం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౩ || నాగరాజపాలనం భోగినాథశాయినం నాగవైరిగామినం నగారిశత్రుసూదనమ్ | నాగభూషణార్చితం సుదర్శనాద్యుదాయుధం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౪ || …

Read More »

Daya Shatakam in Teligu-దయా శతకం

  ప్రపద్యే తం గిరిం ప్రాయః శ్రీనివాసానుకంపయా | ఇక్షుసారస్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయితమ్ || ౧ || విగాహే తీర్థబహులాం శీతలాం గురుసంతతిమ్ | శ్రీనివాసదయాంభోధిపరీవాహపరంపరామ్ || ౨ || కృతినః కమలావాసకారుణ్యైకాంతినో భజే | ధత్తే యత్సూక్తిరూపేణ త్రివేదీ సర్వయోగ్యతామ్ || ౩ || పరాశరముఖాన్వందే భగీరథనయే స్థితాన్ | కమలాకాంతకారుణ్యగంగాప్లావితమద్విధాన్ || ౪ || అశేషవిఘ్నశమనమనీకేశ్వరమాశ్రయే | శ్రీమతః కరుణాంభోధౌ శిక్షాస్రోత ఇవోత్థితమ్ || ౫ || …

Read More »

మహా పురాణములు ఎన్ని?

మహా పురాణములు ఎన్ని? వాటి పేర్లు తెలపండి? పురాణములు18. అనగా అష్టా దశ పురాణములు. వాటి పేర్లు ఇవి. 1. భవిష్య పురాణం 2. భాగవతం 3. బ్రహ్మ పురాణం 4. మత్స్య పురాణం 5. మార్కండేయ పురాణం 6. బ్రహ్మ వైవర్థ పురాణం 7. బ్రహ్మాండ పురాణం 8. విష్ణు పురాణం 9. వామన పురాణం 10. వరాహ పురాణం 11. అగ్ని పురాణం 12. వాయు పురాణం …

Read More »

ముక్కోటి ఏకాదశి అంటే ఏమిటి? ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు ఏ నియమాలు పాటించాలి

సూర్యుడు  ఉత్తరాయణానికి మారే ముందు వచ్చే ధనుర్మాస శుద్ధ ఏకాదశినే వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశి అంటారు. ఈ రోజున వైకుంఠ వాకిళ్లు తెరుచుకొని ఉంటాయని వైష్ణవాలయాలలో గల ఉత్తర ద్వారం వద్ద భక్తులు తెల్లవారుజామునే భగవద్దర్శనార్థం వేచి ఉంటారు. ఈ రోజు మహావిష్ణువు గరుడ వాహనారూఢుడై మూడు కోట్ల దేవతలతో భూలోకానికి దిగివచ్చి భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు కనుక దీనికి ముక్కోటి ఏకాదశి అనే పేరు వచ్చింది . ఈ ఒక్క ఏకాదశి మూడు కోట్ల ఏకాదశులతో సమమైన పవిత్రతను సంతరించుకున్నందువల్ల దీన్ని …

Read More »

హోమములు చేసుకుంటే ఏమిటి ఫలితం? ఏ హోమం చేసుకుంటే ఏ కోరిక సిద్ధిస్తుంది

  అగ్ని ముఖముగానే అందరి దేవతారాధనలు జరుగుచున్నవి . అగ్ని యందు మంత్ర పూర్వకముగా దేవీ దేవతలను ఆవాహన చేసి, ఆ దేవతలను సంతృప్తి పరచు విధానమే ఈ హోమములు. ఈ క్రింద వివిధ కోరికలను అనుసరించి ఏ విధమైన హోమములు చేసుకోవాలో చెప్పటం జరిగినది. హోమం చేయడం వలన ఆ దేవుని అనుగ్రహం లభించి ఆ కోరికలు సిద్ధిస్తాయి. కాబట్టి ఈ హోమములు చేసుకుని మీ కోరికలు తీర్చుకుంటారు …

Read More »

దేవుళ్లకు ఏ ఫలాల నైవేద్యం పెడితే ఏ ఫలితం వస్తుందో తెలుసుకోండి

దేవుళ్ళ కి ఏ కాయలను, ఏ పండ్లను నైవేద్యంగా పెడితే ఏ ఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకొని ఆ విధంగా చేసుకుంటే మీరు అనుకున్న ప్రతి పని సక్సెస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ క్రింద ఇచ్చిన ఫలములు దేవునికి సమర్పించుకుని కోరికలు తీర్చుకొని మీరు ఆనందాన్ని పొందగలరు. ఆపిల్ పండు – దేవుడికి ఆపిల్ పండు ని నైవేద్యంగా పెడితే దారిద్ర్యం తొలగి ధనవంతులు అవుతారు. పది మందికి సహాయం చేసే …

Read More »

ఏ శివలింగాలను పూజిస్తే ఏ ఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకొని మీ జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకోండి

లవణలింగం: హరిదళం, త్రికటుకం, ఉప్పు కలిపి చేసిన ఈ లింగాన్ని పూజిస్తే వశీకరణ శక్తి లభిస్తుంది. కర్పూరాజ లింగం: మానవులకు ముక్తి ప్రదమైనది . భస్మమయలింగం: ఈ లింగాన్ని భస్మంతో తయారు చేస్తారు. సర్వ సిద్ధులను కలుగచేస్తుంది. శర్కరామయలింగం: మానవ జీవితం సుఖప్రదం. సద్భోత్థలింగం: మనకు అత్యంత ప్రీతిని కలిగిస్తుంది. పాలరాతి లింగం: మానవులకు ఎంతో ఆరోగ్యదాయకం. వంశాకురమయ లింగం: వంశవృద్ధిని కలిగిస్తుంది. దీనిని వెదురు మొలకలతో తయారు చేస్తారు. …

Read More »

Anjaneya Sahasranama Stotram in Telugu- ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః  అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా  హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం  శ్రీం ఇతి శక్తిః   కిలికిల బు బు కారేణ ఇతి కీలకమ్ లంకావిధ్వంసనేతి కవచమ్  మమ సర్వోపద్రవశాన్త్యర్థే మమ సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానం – ప్రతప్తస్వర్ణవర్ణాభం సంరక్తారుణలోచనమ్ | సుగ్రీవాదియుతం ధ్యాయేత్ పీతాంబరసమావృతమ్ || గోష్పదీకృతవారాశిం పుచ్ఛమస్తకమీశ్వరమ్ | జ్ఞానముద్రాం చ బిభ్రాణం సర్వాలంకారభూషితమ్ || …

Read More »