అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు

అష్టా దశ శక్తి పీఠాలు ఎన్ని? అవి ఎక్కడ వున్నాయి?

About Ashok Kanumalla

Check Also

గరుడ పురాణం ఇంట్లో ఉంచి చదువుకోవచ్చా? మనం చేసే పాపాలకు యమలోకంలో ఏ శిక్షలు వేస్తారంటే..

వ్యాస మహర్షి రచించిన 18 పురాణాలలో గరుడ పురాణం ఒకటి. ఈ గరుడ పురాణం ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండవచ్చు. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *