ఏ లగ్నం వారు దీపాన్ని ఎన్ని వత్తులు వేసి వెలిగించాలి

జన్మలగ్నరీత్యా దీపాన్ని ఎన్నివత్తులుతో వెలిగించాలి

1. మేష లగ్నం – పంచవత్తులు (5)
2. వృషభ లగ్నం – సప్తమవత్తులు (7)
3. మిధున లగ్నం – షణ్ముఖ వత్తులు (6)
4. కర్కాటక లగ్నం – పంచమవత్తులు (5)
5. సింహ లగ్నం – త్రివత్తులు (3)
6. కన్యా లగ్నం – షణ్ముఖ వత్తులు (6)
7. తులా లగ్నం – సప్తమ వత్తులు (7)
8. వృశ్చిక లగ్నం – ద్వివత్తులు (2)
9. ధనుర్‌ లగ్నం – పంచమవత్తులు (5)
10. మకర లగ్నం – షణ్ముఖ వత్తులు (6)
11. కుంభ లగ్నం – షణ్ముఖ వత్తులు (6)
12. మీన లగ్నం – ద్వివత్తులు (2)

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

ఏ దేవునికి ఏ నైవేద్యం పెట్టాలి ? ఏ దేవునికి ఏ మాల వెయ్యాలో తెలుసుకోండి

1. విఘ్నేశ్వరునికి : బెల్లం, ఉండ్రాళ్ళు, జిల్లేడుకాయలు నైవేద్యం. శ్వేత (తెల్లని) అక్షతలతో పూజించాలి. గణపతికి గరికమాల అంటే చాలా …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *