కనకధారా స్తోత్రమ్ – kanakadhara sthotram in telugu

kanakadhara sthotram in telugu
goddes lakshmi kanakadhara sthotram in telugu

 

About Ashok Kanumalla

Check Also

meenakshi pancha ratna stotram in telugu-మీనాక్షీ పంచ రత్న స్తోత్రమ్

  ఉద్యద్భానుసహస్రకోటిసదృశాం కేయూరహారోజ్జ్వలాం బింబోష్ఠీం స్మితదంతపంక్తిరుచిరాం పీతాంబరాలంకృతామ్ | విష్ణుబ్రహ్మసురేంద్రసేవితపదాం తత్త్వస్వరూపాం శివాం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ ‖ …

3 comments

  1. స్వామి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు సామాన్యులకు వివరంగా తెలుపుచున్నారు
    ధన్యవాదములు

  2. ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలుసుకునేందుకు మంచి అవకాశం కల్పించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *