కేతు గ్రహముకి శాంతులు

కేతు గ్రహ దోషములకు పరిహారములు

 

1. వినాయక చవితి రోజున గణేషుని విశేషంగా పూజించుట.

2. ఒక 3 మంగళ వారములు ఖర్జూరం పేదలకు పంచవలెను.

3. మూగ జీవాలైన కుక్కలకు,గుర్రములకు ఏ ఆహారాన్ని అయినా పెట్టవలెను

4. కాళహస్తి కి వెళ్లి కేతు గ్రహ దోష నివారణార్ధం “కాలసర్ప రాహు,కేతు దోష పరిహార పూజ” జరిపించండి.

5. కేతువుకి 7 వేలు జపం+7 వందలు క్షీరతర్పణం+70 హోమం+7 మందికి అన్నదానం చేసేది.

6. విగ్నెస్వరుడు,విష్ణు మూర్తి ఆలయాలను దర్శించి, పేదలకు ఆహారం పంచవలెను.

7. మంగళ వారం రోజున ఉలవలు,అరటిపండు ఆవుకి ఆహారంగా పెట్టాలి. గమనిక: ఏరోజు ఆవుకి ఆహారంగా ఏ ధాన్యం పెడుతామో ఆరోజు మనం ఆ ఆహారాన్ని తినరాదు.

8. 3 మంగళ వారాలు వినాయకుని గుడిలో ఉండ్రాళ్ళు నివేదన చేసి, పేదలకు పంచేది.

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

మీన రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక అనారోగ్య మానసిక సమస్యలు పోవాలంటే ఇవి చేయండి

పుట్టిన సమయం లేని వాళ్ళు జాతకాలు లేవని భాద పడబల్లేదు. మీ నక్షత్రం ప్రకారం గాని (లేదు) నామ నక్షత్రం …

2 comments

  1. Good good good

  2. చంద్రశేఖర్ తిరుమలశెట్టి

    Om ketave namaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *