చంద్ర గ్రహముకి శాంతులు

చంద్ర గ్రహ దోష పరిహారములు

1. బియ్యం,అరటిపండు,కొంచెం కళ్ళు ఉప్పు కలిపి ఆవుకి ఆహారంగా పెట్టవచ్చు. గమనిక:ఏరోజు ఆవుకి ఆహారంగా యీధన్యం పెడుతామో ఆరోజు ఆ ఆహారం తీసుకోరాదు.

2. రోజు రాత్రి పూట పడుకొనేముందు వెండిగ్లాస్ తో పాలు త్రాగి పడుకొనవలెను.

3. 10 మాస శివ రాత్రులు శివునకు పాలాభిషేకం చేసి, శివుని తీర్థం స్వీకరించండి.

4. చంద్రునికి 10 వేలు జపం, 1000 క్షీరతర్పణం, 100 హోమం, 10 మందికి అన్నదానం చేయి0చండి.

5. సోమవారం రోజున పేదలకు, సాధువులకు, ముష్టి వాళ్లకు అన్నదానం చేయుట(లేక)పెరుగన్నం పంచి పెట్టాలి.

6. పది సోమవారాలు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణాలు చేసి,11/4 కిలో బియ్యం బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇచ్చేది.

7. సోమవారం రోజుల్లో గౌరీ,పార్వతి,కనకదుర్గ అమ్మవార్ల ఆలయాలు దర్శించండి.

8. బియ్యపు పిండిని చీమలకు ఆహారంగా వెయ్యాలి.

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

మీన రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక అనారోగ్య మానసిక సమస్యలు పోవాలంటే ఇవి చేయండి

పుట్టిన సమయం లేని వాళ్ళు జాతకాలు లేవని భాద పడబల్లేదు. మీ నక్షత్రం ప్రకారం గాని (లేదు) నామ నక్షత్రం …

One comment

  1. చంద్రశేఖర్ తిరుమలశెట్టి

    Om chandyaya namaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *