మహా పురాణములు ఎన్ని?

మహా పురాణములు ఎన్ని? వాటి పేర్లు తెలపండి?

పురాణములు18. అనగా అష్టా దశ పురాణములు.

వాటి పేర్లు ఇవి.

1. భవిష్య పురాణం

2. భాగవతం

3. బ్రహ్మ పురాణం

4. మత్స్య పురాణం

5. మార్కండేయ పురాణం

6. బ్రహ్మ వైవర్థ పురాణం

7. బ్రహ్మాండ పురాణం

8. విష్ణు పురాణం

9. వామన పురాణం

10. వరాహ పురాణం

11. అగ్ని పురాణం

12. వాయు పురాణం

13. పద్మ పురాణం

14. నారద పురాణం

15. లింగ పురాణం

16. గరుడ పురాణం

17. కూర్మ పురాణం

18. స్కాంద పురాణం

 

About Ashok Kanumalla

Check Also

గరుడ పురాణం ఇంట్లో ఉంచి చదువుకోవచ్చా? మనం చేసే పాపాలకు యమలోకంలో ఏ శిక్షలు వేస్తారంటే..

వ్యాస మహర్షి రచించిన 18 పురాణాలలో గరుడ పురాణం ఒకటి. ఈ గరుడ పురాణం ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండవచ్చు. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *