రవి గ్రహముకి శాంతులు

రవి గ్రహ దోషానికి పరిహారములు

1. ఆదివారం రోజు గోధుమలు,బెల్లం,కొద్దిగా మిరియాలు కలిపి ఆవుకి ఆహారంగా తినిపించేది. గమనిక:ఏ రోజు ఆవుకి ఆహారంగా ఏ ధాన్యం పెడుతామో ఆరోజు మీరు ఆ ఆహారం తినరాదు.

2. సూర్య దేవాలయాలయిన శ్రీకాకుళం జిల్లా లోని అరసవల్లి దేవాలయం దర్శించి 60 ప్రదక్షిణాలు చెయ్యాలి మరియు తమిళనాడు లోని సూర్యనార్ దేవాలయంలో సూర్య హోమం చేయించిన మంచిది.

3. ఆదివారం రోజున పేదలకు,ముష్టివాల్లకు,సాధువులకు గోధుమ రొట్టెలు పంచాలి.

4. సూర్యుడు జన్మించిన రధ సప్తమి రోజున సముద్రస్నానమాచారించి, సూర్య నమస్కారాలు చేసి, సూర్యాష్టకాన్ని కనీసం 6 సార్లు జపించాలి.

5. ప్రతి రోజు ఆదిత్యహృదయం పఠి0చాలి.

6. రవికి 6 వేలు జపం, 600 క్షీరతర్పణం, 60 హోమం, 6 మందికి అన్నదానం చేసేది.

7. 6 ఆదివారాలు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణాలు చేసి 6 వారం 11/4 కిలొ గోధుమలు,దక్షిణ బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇచ్చేది.

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

మీన రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక అనారోగ్య మానసిక సమస్యలు పోవాలంటే ఇవి చేయండి

పుట్టిన సమయం లేని వాళ్ళు జాతకాలు లేవని భాద పడబల్లేదు. మీ నక్షత్రం ప్రకారం గాని (లేదు) నామ నక్షత్రం …

One comment

  1. చంద్రశేఖర్ తిరుమలశెట్టి

    Om ravaye namaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *