రాహు గ్రహముకి శాంతులు

రాహు గ్రహ దోషములకు పరిహారములు

1. ఆదివారం రోజున మినప వడలు కాని, మినప ఉండలు కాని పేదలకు, సాధువులకు ,అనాథలకు పంచండి.

2. 18వేలు జపం, 18 వందలు క్షీరతర్పణం,180 హోమం, 18 మందికి అన్నదానం చేసేది.

3. పడక గదిలో(నిద్రించే గది) నెమలి పించాన్ని కనపడేటట్లు పెట్టి, లేవగానే చూడటం వల్ల రాహు గ్రహ దోషం నెమ్మదిగా నివారణ అవుతుంది.

4. కాళహస్తి వెళ్లి రాహు దోష నివారణార్ధం “రాహు కేతు సర్ప దోష పరిహారపూజ” ను జరిపించాలి.

5. కొద్ది పాటి బొగ్గులని నీట్లోకి పోయటం వల్ల రాహు గ్రహ దోషం పూర్తిగా పోతుంది.

6. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయాలు దర్శించాలి.

7. శని వారం రోజు ప్రారంభించి వరుసగా 18  రోజులు పారుతున్న నీటిలో రోజుకో కొబ్బరి కాయ వేయడం వల్ల రాహు గ్రహ దోషం తగ్గి మంచి జరుగును.

8. 3 శని వారాలు పార్వతి దేవి  ఆలయంలో  పెరుగు అన్నం(ధద్హోజనం)నివేదన చేసి, పేదలకు  పంచిపెట్టేది.

9. ప్రతి శని వారం ఒక పలావు పొట్లం ఒక విధవా స్త్రీకి దానం చెయ్యాలి. తయారు చేయలేకుంటే బయట కొని కూడా ఇవ్వ వచ్చు.

10. దేవి సప్తశతి పారాయణ (లేక) మంత్రం, దేవి కవచం ప్రతి రోజూ చదవండి.

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

మీన రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక అనారోగ్య మానసిక సమస్యలు పోవాలంటే ఇవి చేయండి

పుట్టిన సమయం లేని వాళ్ళు జాతకాలు లేవని భాద పడబల్లేదు. మీ నక్షత్రం ప్రకారం గాని (లేదు) నామ నక్షత్రం …

One comment

  1. చంద్రశేఖర్ తిరుమలశెట్టి

    Om rahave namaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *