లింగాష్టకం

లింగాష్టకం పఠించి నందు వల్ల అన్ని కోరికలు తీరును

 

About Ashok Kanumalla

Check Also

సూర్యాష్టకం – suryaashtakam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *