శని గ్రహనికి శాంతులు

శని గ్రహ దోషానికి పరిహారములు

1.శనివారం రోజున 19 సంఖ్య వచ్చే విధంగా పేదలకు దానం చెయ్యాలి.

2. శనిసింగ్నాపూర్,తిరునల్లార్,మందపల్లి (లేక)మీ ఊరిలొ ఉన్న శని ఆలయాలను శని వారం రోజున దర్శించి,పూజలు చేయండి.

3. శని గ్రహ దోషం పోవాలి అంటే శని వారం రోజు నువ్వులు,అరటి పండు ఆవుకి పెట్టాలి. గమనిక: ఏ రోజు ఆవుకి ఆహారంగా ఏ ధాన్యం పెడుతామో ఆ ఆహారం మీరు తినరాదు.

4. శని వారం రోజు ధునిలో నువ్వులను వేస్తూ,26 ప్రదక్షిణలు చేసేది.

5. ప్రతి దినం మధ్యాహ్నం కాకులకు అన్నం కాని,బెల్లం కలిపినా నల్ల నువ్వులు కాని పెట్టాలి.

6. అయ్యప్ప స్వామీ దీక్ష 41 రోజులు స్వీకరించాలి.

7. ఆంజనేయ స్వామిని పూజించవచ్చు,ఉపాసన చేయవచ్చు.అనగా ఆంజనేయ ష్టకం,హనుమాన్ చాలీసా రోజూ పారాయణ చేయ వచ్చు.

8. శని త్రయోదశి రోజున శనికి తైలాభిషేకం చేయి0చండి.

9. శని వారం రోజు ప్రవహించే నీటిలో బొగ్గులు,మేకు,నల్ల నువ్వులు,నల్ల గుడ్డ,నువ్వుల నూనె,,గుర్రపు నాడ విడవవలెను.

10. శనికి పంతోమ్మిదివేలు జపం+పంతొమ్మిది వందలు క్షీరతర్పణం+నూట తొంభై హోమం+పంతొమ్మిది మందికి అన్నదానం చేసేది.

11. శనికి పంతొమ్మిది శని వారాలు తైలాభిషేకం చేఇంచి,నువ్వులు దానం ఇచ్చేది.

12. శని వారం రోజున నువ్వు ఉండలు పేదలకు,సాధువులకు పంచేది.

13. నవ గ్రహాలకు నలుభై ఒక్క రోజులు ప్రదక్షిణలు చేసి శనికి తైలాభిషేకం చేసి,నువ్వులు దానం ఇచ్చేది.

14. ఎనిమిది రోజుల పాటు వరుసగా ప్రవహించే నీటిలో బొగ్గులు వేసి రావాలి.శనివారం మొదలు పెట్టి మరల వచ్చే శని వారం వరకు నీటిలో బొగ్గులను వదలాలి.

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను ఎందుకు దర్శించాలి ? ఏ లింగాన్ని దర్శిస్తే ఏ విధమైన ఫలితాలు ఉంటాయి

పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలను చూసినా, తాకినా, పూజించినా, తలచినా మానవులు ఇహపర సుఖాలను పొందుతారని శివ పురాణం చెబుతోంది. కాబట్టి మీరు …

2 comments

  1. చంద్రశేఖర్ తిరుమలశెట్టి

    ఓం సనీశ్వరాయ నమః

  2. Sudheer Kollipara

    Om saneeswaraya namaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *