శుక్ర గ్రహముకి శాంతులు

శుక్ర గ్రహ దోషానికి పరిహారములు

1. శుక్రవారం రోజు మల్లె పూల మాలను లక్ష్మి దేవికి అలంకరించాలి.

2. ప్రతి రోజు చీమలకు పంచదార(చక్కర) ఆహారంగా వేస్తూ ఉండాలి.

3. దీపావళి పండుగ పర్వ దినాన లక్ష్మి అష్టకము (లేక) కనకధారా స్తోత్రం ఎనిమిది మార్లు పారాయణ చెయ్యాలి.

4. శుక్ర గ్రహ దోషం పోవాలంటే శుక్ర వారం రోజు అలసందులు,అరటి పండు ఆవుకి ఆహారంగా పెట్టాలి. గమనిక: ఏ రోజు ఆవుకి ఏ ధాన్యం ఆహారంగా పెడుతామో ఆ ధాన్యం మనం ఆ రోజు తినరాదు.

5. ఆవు పాలతో చక్కర పొంగలిని చేసుకొని, ధునిలో వేయవలెను.

6. శుక్రునికి 20 వేలు జపం,  2 వేలు క్షీరతర్పణం, 200 హోమం+20 మందికి అన్నదానం చేసేది.

7. శుక్ర గ్రహ దోష నివారణార్థం శ్రీ లక్ష్మి దేవి,  పరశు రాముడు దేవాలయాలకు వెళ్లాలి.

8. శ్రీ రాజ రాజేశ్వరి దేవి అష్టకాన్ని(లేదా) రాజ రాజేశ్వరి దేవి స్తవాన్ని ప్రతి రోజూ చదవండి.

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను ఎందుకు దర్శించాలి ? ఏ లింగాన్ని దర్శిస్తే ఏ విధమైన ఫలితాలు ఉంటాయి

పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలను చూసినా, తాకినా, పూజించినా, తలచినా మానవులు ఇహపర సుఖాలను పొందుతారని శివ పురాణం చెబుతోంది. కాబట్టి మీరు …

2 comments

  1. చంద్రశేఖర్ తిరుమలశెట్టి

    వో…..nice

  2. Sudheer Kollipara

    Om sukraya namaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *