వివాహ విషయాలు

మేనరికపు పెళ్లిళ్లు చేసుకోవచ్చా ? చేసుకుంటే ఫలితం ఏమిటి?

అక్క కూతురిని, మేనత్త కొడుకు, మేనమామకూతుర్ని పెండ్లి చేసుకొనే పద్ధతి ఆంధ్ర – కర్ణాటక – తమిళనాడుల్లో మాత్రమే వుంది. ఉత్తర భారత దేశంలో ఈ సంప్రదాయం లేదు. అంటే ఈ సంప్రదాయం ద్రావిడ సంప్రదాయమేగాని ఆర్య సంప్రదాయం కాదని తెలియవస్తోంది. అర్జునుడికి సుభద్ర మేనమామ కూతురు! శ్రీకృష్ణుని అష్ట భార్యాలలో ఒకరైన ‘భద్రాదేవి’ కృష్ణుని మేనత్త, శ్రుతకీర్తి కుమార్తె. ఈ విధంగా చూస్తే ఆర్యులలో ఈ సంప్రదాయం వున్నట్లే …

Read More »

వివాహ వివరణలు

పెళ్లి సమయంలో పాటించవలసిన 6 ముఖ్యమైన విషయములను జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకో వలెను. వివాహ విషయముల గురించి: 1. ఒకే సంవత్సరము గాని, ఒకే కాలమందు గాని సహోదరిలకు(అక్క చెల్లెళ్ళ కు) వివాహము చేయరాదు.అలా చేసిన ఒకరు వితంతువ అగును. 2. వివాహం జరుగునపుడు తలంబ్రాలలో బియ్యంతో పాటు గులాబీ రెక్కలు,పూలు వేయుట చెయ్యరాదు. అలా చేసినందు వల్ల భార్య భర్తలకు ఈ జన్మలో కాని మరు జన్మలో కాని తగవులు …

Read More »