venkateswara vajra kavacha stotram in telugu-వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రమ్

  మార్కండేయ ఉవాచ నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణ కారకం ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యాం తదేవ కవచం మమ సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరో వతు ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాణ్ రక్షతు మే హరిః ఆకాశరాట్ సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు దేవదేవోత్తమోపాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిశ్వరః పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు య ఏతద్వజ్రకవచమభేద్యం వేంకటేశితుః సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః ఇతి శ్రీ వెంకటేస్వర …

Read More »

bala mukundaashtakam in telugu- బాల ముకుందాష్టకమ్

  కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతమ్ | వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ‖ 1 ‖ సంహృత్య లోకాన్వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపమ్ | సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ‖ 2 ‖ ఇందీవరశ్యామలకోమలాంగం ఇంద్రాదిదేవార్చితపాదపద్మమ్ | సంతానకల్పద్రుమమాశ్రితానాం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ‖ 3 ‖ లంబాలకం లంబితహారయష్టిం శృంగారలీలాంకితదంతపంక్తిమ్ | బింబాధరం చారువిశాలనేత్రం బాలం ముకుందం మనసా …

Read More »

achyutaashtakam in telugu-అచ్యుతాష్టకమ్

  అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ | శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే ‖ 1 ‖ అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం మాధవం శ్రీధరం రాధికా రాధితమ్ | ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం దేవకీనందనం నందజం సందధే ‖ 2 ‖ విష్ణవే జిష్ణవే శంకనే చక్రిణే రుక్మిణీ రాహిణే జానకీ జానయే | వల్లవీ వల్లభాయార్చితా యాత్మనే కంస విధ్వంసినే వంశినే …

Read More »

venkateswara ashtottara sata namavali in telugu- వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి

  ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః ఓం శ్రీనివాసాయ నమః ఓం లక్ష్మిపతయే నమః ఓం అనానుయాయ నమః ఓం అమృతాంశనే నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం కృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీహరయే నమః ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః ఓం శ్రీవత్స వక్షసే నమః ఓం జగద్వంద్యాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం శేశాద్రినిలాయాయ నమః ఓం దేవాయ …

Read More »

vishnu sahasra nama stotram in telugu – విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

  ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ‖ 1 ‖ యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ | విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ‖ 2 ‖ పూర్వ పీఠికా వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం ‖ 3 ‖ వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే | నమో వై బ్రహ్మనిధయే …

Read More »

venkatesa mangalasasanam in telugu-వేంకటేశ మంగళాశాసనమ్

  శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ | శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ‖ 1 ‖ లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే | చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ ‖ 2 ‖ శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే | మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ‖ 3 ‖ సర్వావయ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్ | సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ ‖ 4 ‖ నిత్యాయ …

Read More »

venkateswara prapatti in telugu- వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

  ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతే ర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షఃస్థల నిత్యవాసరసికాం తత్-క్షాంతి సంవర్ధినీమ్ | పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరమ్ ‖ శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ | స్వామిన్ సుశీల సుల భాశ్రిత పారిజాత శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 2 ‖ ఆనూపురార్చిత సుజాత సుగంధి పుష్ప సౌరభ్య సౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ | సౌమ్యౌ …

Read More »

కట్నం కన్యాశుల్కం తీసుకోవచ్చా?

త్రేతాయుగం నుండే ఈ కన్యాశుల్కం, వర దక్షిణ అంటే (కట్నం) ఇవ్వడం ప్రారంభమయ్యాయని ,5000 సంవత్సరాల నుండి బాగా వాడుకలోకి వచ్చినట్లు శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. పూర్వకాలంలో ఋషులు మానవ జాతి మనుగడకు, పురోభివృద్ధికి, ఆరోగ్యవంతమైన జాతి నిర్మాణానికి ,సమైక్యత భావానికి, అనుబందాలకు, ఆప్యాయతలకు ఈ వివాహ వ్యవస్థను స్థాపించారు.ఇలాంటి వివాహ వ్యవస్థ మానవులకు సృష్టించకుండావుంటే , పశువులకు మనుషులకు తేడా లేకుండా, లయింగిక రోగాలతో మానవజాతి అంతరించి పోయేది. పూర్వకాలంలో …

Read More »

వేంకటేశ్వర స్తోత్రమ్ – venkateswara stotram in telugu

  కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో నియతారుణి తాతుల నీలతనో | కమలాయత లోచన లోకపతే విజయీభవ వేంకట శైలపతే ‖ సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే | శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే ‖ అతివేలతయా తవ దుర్విషహై రను వేలకృతై రపరాధశతైః | భరితం త్వరితం వృష శైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే ‖ అధి వేంకట శైల ముదారమతే- …

Read More »

రామ రక్షా స్తోత్రమ్ – rama raksha stotram in telugu

ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా అనుష్టుప్ ఛందః సీతా శక్తిః శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకమ్ శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ‖ ధ్యానమ్ ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్ | వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభం నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్ ‖ స్తోత్రమ్ చరితం రఘునాథస్య శతకోటి …

Read More »

భజ గోవిందమ్ – bhaja govindam in telugu

భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే | సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రింకరణే ‖ 1 ‖ మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం కురు సద్బుద్ధిమ్ మనసి వితృష్ణామ్ | యల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం విత్తం తేన వినోదయ చిత్తమ్ ‖ 2 ‖ నారీ స్తనభర నాభీదేశం దృష్ట్వా మా గా మోహావేశమ్ | ఏతన్మాంస వసాది వికారం మనసి విచింతయా వారం …

Read More »

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ – srivenkateswara suprabhatam in telugu

  కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే | ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ ‖ 1 ‖ ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ | ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు ‖ 2 ‖ మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే | శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియ దానశీలే శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్ ‖ 3 ‖ తవ సుప్రభాతమరవింద లోచనే భవతు ప్రసన్నముఖ …

Read More »

శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్ – shiva bhujanga prayata stotram in telugu

  కృపాసాగరాయాశుకావ్యప్రదాయ ప్రణమ్రాఖిలాభీష్టసందాయకాయ | యతీంద్రైరుపాస్యాంఘ్రిపాథోరుహాయ ప్రబోధప్రదాత్రే నమః శంకరాయ ‖1‖ చిదానందరూపాయ చిన్ముద్రికోద్య- త్కరాయేశపర్యాయరూపాయ తుభ్యమ్ | ముదా గీయమానాయ వేదోత్తమాంగైః శ్రితానందదాత్రే నమః శంకరాయ ‖2‖ జటాజూటమధ్యే పురా యా సురాణాం ధునీ సాద్య కర్మందిరూపస్య శంభోః గలే మల్లికామాలికావ్యాజతస్తే విభాతీతి మన్యే గురో కిం తథైవ ‖3‖ నఖేందుప్రభాధూతనమ్రాలిహార్దా- ంధకారవ్రజాయాబ్జమందస్మితాయ | మహామోహపాథోనిధేర్బాడబాయ ప్రశాంతాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ‖4‖ ప్రణమ్రాంతరంగాబ్జబోధప్రదాత్రే దివారాత్రమవ్యాహతోస్రాయ కామమ్ | …

Read More »

దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రమ్ -daridrya dahana shiva sthotram in telugu

  విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ కర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయ | కర్పూరకాంతి ధవళాయ జటాధరాయ దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ‖ 1 ‖ గౌరీప్రియాయ రజనీశ కళాధరాయ కాలాంతకాయ భుజగాధిప కంకణాయ | గంగాధరాయ గజరాజ విమర్ధనాయ దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ‖ 2 ‖ భక్తప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయ ఉగ్రాయ దుఃఖ భవసాగర తారణాయ | జ్యోతిర్మయాయ గుణనామ సునృత్యకాయ దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ‖ 3 ‖ …

Read More »

బల్లి పడితే ఏమి చెయ్యాలి – balli shastra in telugu

బల్లి పడుట వలన కలుగు శుభ అశుభములు. కంచి వరద రాజస్వామి ఆలయంలో వున్న బంగారు బల్లిని ముట్టుకున్న వారికి బల్లి వారి శరీరంపై ఎక్కడ పడినా దుష్పలితం వుండదని ఒక నమ్మకం.అదే విధంగా బల్లి శరీరం మీద పడిన వారు, కంచిలోని బంగారు బల్లిని ముట్టుకొని వచ్చిన వారిని తాకితే బల్లి పడిన దుష్పలితం వుండదని కూడ మరో నమ్మకం కూడా ఉన్నది. అసలు ఈ కంచి లోని …

Read More »

శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రమ్ – shiva aparadhakshamapana sthotram telugu

  ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాం విణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః | యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుం క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ‖1‖ బాల్యే దుఃఖాతిరేకో మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసా నో శక్తశ్చేంద్రియేభ్యో భవగుణజనితాః జంతవో మాం తుదంతి | నానారోగాదిదుఃఖాద్రుదనపరవశః శంకరం న స్మరామి క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ …

Read More »

శివ షడక్షరీ స్తోత్రమ్ – shiva shadakshari sthotram

  ‖ఓం ఓం‖ ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః | కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః ‖ 1 ‖ ‖ఓం నం‖ నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః | నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః ‖ 2 ‖ ‖ఓం మం‖ మహాతత్వం మహాదేవ ప్రియం జ్ఞానప్రదం పరం | మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమోనమః ‖ 3 ‖ ‖ఓం శిం‖ శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణం …

Read More »

శివ మంగళాష్టకం – shiva mangalashtakam

  భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే | కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ ‖ 1 ‖ వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ | పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ ‖ 2 ‖ భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే | రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళమ్ ‖ 3 ‖ సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే | సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళమ్ ‖ 4 ‖ మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే | త్రయంబకాయ శాంతాయ …

Read More »

శివ కవచం – shiva kavacham in telugu

  అస్య శ్రీశివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభ యోగీశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ సదాశివరుద్రో దేవతా, హ్రీం శక్తిః, రం కీలకం, శ్రీం హ్రీం క్లీం బీజం, శ్రీసదాశివప్రీత్యర్థే శివకవచస్తోత్రజపే వినియోగః || కరన్యాసః || ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం హ్రీం రాం సర్వశక్తిధామ్నే ఈశానాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం నం రీం నిత్యతృప్తిశక్తిధామ్నే తత్పురుషాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః | …

Read More »

పుట్టు మచ్చలు పేదవారిని ధనవంతులను చేయగలవా?

మనం పూర్వ జన్మలో చేసుకున్న పాప పుణ్యాల ఆధారంగా మన జీవితం వుంటుంది. అందుకే మనం పుట్టినప్పుడు జాతకం రాయిస్తాము. ఆ జాతకంలో మనకు జరుగు శుభ ,అశుభాల గురించి తెలుస్తుంది , అలాగే మన వంటి మీద ఏర్పడ్డ పుట్టుమచ్చల వల్ల కూడా శుభ, అశుభాల విషయాలు తెలుసు కోవచ్చు.దాన్నే పుట్టుమచ్చల శాస్త్రం అంటారు .వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలియచేస్తున్నాను.  

Read More »

అర్ధ నారీశ్వర అష్టకమ్ – ardha naareeswara ashtakam

  చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ | ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 1 ‖ కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ | కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 2 ‖ ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ | హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 3 ‖ విశాలనీలోత్పలలోచనాయై వికాసిపంకేరుహలోచనాయ | సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ నమః శివాయై చ …

Read More »

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్ – dwadasa jyotirlinga stotram

  లఘు స్తోత్రమ్ సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ | ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ‖ పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ | సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ‖ వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే | హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ‖ ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః | సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ‖ సంపూర్ణ స్తోత్రమ్ సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే …

Read More »

శివ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ -shiva sahasra nama sthotram in telugu

    ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః ‖ 1 ‖ జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః | హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః ‖ 2 ‖ ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః | శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరోఽర్దనః ‖ 3 ‖ అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత …

Read More »

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి – shiva ashtottara shata namavali in telugu

ఓం శివాయ నమః ఓం మహేశ్వరాయ నమః ఓం శంభవే నమః ఓం పినాకినే నమః ఓం శశిశేఖరాయ నమః ఓం వామదేవాయ నమః ఓం విరూపాక్షాయ నమః ఓం కపర్దినే నమః ఓం నీలలోహితాయ నమః ఓం శంకరాయ నమః (10) ఓం శూలపాణయే నమః ఓం ఖట్వాంగినే నమః ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః ఓం శిపివిష్టాయ నమః ఓం అంబికానాథాయ నమః ఓం శ్రీకంఠాయ నమః ఓం …

Read More »

కలలవల్ల మనకు వచ్చే వ్యాధి ముందే తెలుసుకోవచ్చా?

అసలు ఈ కలలు రావడానికి కారణం మన జీవన ప్రవర్తనే .మన ఊహల్లో ఉన్నవే సహజంగా కలలు వస్తు ఉంటాయి.   జోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం, మనో విశ్లేషణ శాస్త్ర ప్రకారం తెల్లవారు జామున వచ్చే కలలు ఎక్కువ శాతం నిజమవుతాయి అని చెబుతారు. అంటే ఆ సమయంలో మన మనసు ముఖ్యమైన విషయాలు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది.అంటే ఆరోగ్యం , సంపద, పేరు ప్రతిష్టలు అలాగ. దాని తాలూకు …

Read More »