sri lakshmi sahasra namavali hindi-श्री लक्ष्मी सहस्रनामावळिः

sri lakshmi sahasra namavali hindi
godess sri lakshmi sahasra namavali hindi

 

ॐ नित्यागतायै नमः |
ॐ अनन्तनित्यायै नमः |
ॐ नन्दिन्यै नमः |
ॐ जनरञ्जन्यै नमः |
ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः |
ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः |
ॐ महालक्ष्म्यै नमः |
ॐ महाकाळ्यै नमः |
ॐ महाकन्यायै नमः |
ॐ सरस्वत्यै नमः |
ॐ भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः |
ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः |
ॐ ईशावास्यायै नमः |
ॐ महामायायै नमः |
ॐ महादेव्यै नमः |
ॐ महेश्वर्यै नमः |
ॐ हृल्लेखायै नमः |
ॐ परमायै नमः |
ॐ शक्तये नमः |
ॐ मातृकाबीजरुपिण्यै नमः | 20
ॐ नित्यानन्दायै नमः |
ॐ नित्यबोधायै नमः |
ॐ नादिन्यै नमः |
ॐ जनमोदिन्यै नमः |
ॐ सत्यप्रत्ययिन्यै नमः |
ॐ स्वप्रकाशात्मरूपिण्यै नमः |
ॐ त्रिपुरायै नमः |
ॐ भैरव्यै नमः |
ॐ विद्यायै नमः |
ॐ हंसायै नमः |
ॐ वागीश्वर्यै नमः |
ॐ शिवायै नमः |
ॐ वाग्देव्यै नमः |
ॐ महारात्र्यै नमः |
ॐ काळरात्र्यै नमः |
ॐ त्रिलोचनायै नमः |
ॐ भद्रकाळ्यै नमः |
ॐ कराळ्यै नमः |
ॐ महाकाळ्यै नमः |
ॐ तिलोत्तमायै नमः | 40
ॐ काळ्यै नमः |
ॐ कराळवक्त्रान्तायै नमः |
ॐ कामाक्ष्यै नमः |
ॐ कामदायै नमः |
ॐ शुभायै नमः |
ॐ चण्डिकायै नमः |
ॐ चण्डरूपेशायै नमः |
ॐ चामुण्डायै नमः |
ॐ चक्रधारिण्यै नमः |
ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः |
ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः |
ॐ क्रियालक्ष्म्यै नमः |
ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः |
ॐ प्रसादिन्यै नमः |
ॐ उमायै नमः |
ॐ भगवत्यै नमः |
ॐ दुर्गायै नमः |
ॐ चान्द्र्यै नमः | 60
ॐ दाक्षायण्यै नमः |
ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः |
ॐ धरायै नमः |
ॐ वेलायै नमः |
ॐ लोकमात्रे नमः |
ॐ हरिप्रियायै नमः |
ॐ पार्वत्यै नमः |
ॐ परमायै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः |
ॐ अरूपायै नमः |
ॐ बहुरूपायै नमः |
ॐ विरूपायै नमः |
ॐ विश्वरूपिण्यै नमः |
ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः |
ॐ परायै नमः |
ॐ काळ्यै नमः |
ॐ मायै नमः |
ॐ पञ्चिकायै नमः |
ॐ वाग्म्यै नमः | 80
ॐ हविःप्रत्यधिदेवतायै नमः |
ॐ देवमात्रे नमः |
ॐ सुरेशानायै नमः |
ॐ वेदगर्भायै नमः |
ॐ अम्बिकायै नमः |
ॐ धृत्यै नमः |
ॐ सङ्ख्यायै नमः |
ॐ जातये नमः |
ॐ क्रियाशक्त्यै नमः |
ॐ प्रकृत्यै नमः |
ॐ मोहिन्यै नमः |
ॐ मह्यै नमः |
ॐ यज्ञविद्यायै नमः |
ॐ महाविद्यायै नमः |
ॐ गुह्यविद्यायै नमः |
ॐ विभावर्यै नमः |
ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः |
ॐ महामात्रे नमः |
ॐ सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः |
ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः | 100

ॐ देव्यै नमः |
ॐ हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः |
ॐ सहस्रादित्यसङ्काशायै नमः |
ॐ चन्द्रिकायै नमः |
ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः |
ॐ गायत्र्यै नमः |
ॐ सोमसम्भूत्यै नमः |
ॐ सावित्र्यै नमः |
ॐ प्रणवात्मिकायै नमः |
ॐ शाङ्कर्यै नमः |
ॐ वैष्णव्यै नमः |
ॐ ब्राह्म्यै नमः |
ॐ सर्वदेवनमस्कृतायै नमः |
ॐ सेव्यदुर्गायै नमः |
ॐ कुबेराक्ष्यै नमः |
ॐ करवीरनिवासिन्यै नमः |
ॐ जयायै नमः |
ॐ विजयायै नमः |
ॐ जयन्त्यै नमः |
ॐ अपराजितायै नमः | 120
ॐ कुब्जिकायै नमः |
ॐ काळिकायै नमः |
ॐ शास्त्र्यै नमः |
ॐ वीणापुस्तकधारिण्यै नमः |
ॐ सर्वज्ञशक्त्यै नमः |
ॐ श्रीशक्त्यै नमः |
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः |
ॐ इडापिङ्गळिकामध्यमृणाळीतन्तुरुपिण्यै नमः |
ॐ यज्ञेशान्यै नमः |
ॐ प्रथायै नमः |
ॐ दीक्षायै नमः |
ॐ दक्षिणायै नमः |
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः |
ॐ अष्टाङ्गयोगिन्यै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ निर्बीजध्यानगोचरायै नमः |
ॐ सर्वतीर्थस्थितायै नमः |
ॐ शुद्धायै नमः |
ॐ सर्वपर्वतवासिन्यै नमः |
ॐ वेदशास्त्रप्रभायै नमः | 140
ॐ देव्यै नमः |
ॐ षडङ्गादिपदक्रमायै नमः |
ॐ शिवायै नमः |
ॐ धात्र्यै नमः |
ॐ शुभानन्दायै नमः |
ॐ यज्ञकर्मस्वरूपिण्यै नमः |
ॐ व्रतिन्यै नमः |
ॐ मेनकायै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ ब्रह्माण्यै नमः |
ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः |
ॐ एकाक्षरपरायै नमः |
ॐ तारायै नमः |
ॐ भवबन्धविनाशिन्यै नमः |
ॐ विश्वम्भरायै नमः |
ॐ धराधारायै नमः |
ॐ निराधारायै नमः |
ॐ अधिकस्वरायै नमः |
ॐ राकायै नमः |
ॐ कुह्वे नमः | 160
ॐ अमावास्यायै नमः |
ॐ पूर्णिमायै नमः |
ॐ अनुमत्यै नमः |
ॐ द्युतये नमः |
ॐ सिनीवाल्यै नमः |
ॐ शिवायै नमः |
ॐ अवश्यायै नमः |
ॐ वैश्वदेव्यै नमः |
ॐ पिशङ्गिलायै नमः |
ॐ पिप्पलायै नमः |
ॐ विशालाक्ष्यै नमः |
ॐ रक्षोघ्न्यै नमः |
ॐ वृष्टिकारिण्यै नमः |
ॐ दुष्टविद्राविण्यै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः |
ॐ शारदायै नमः |
ॐ शरसन्धानायै नमः |
ॐ सर्वशस्त्रस्वरूपिण्यै नमः |
ॐ युद्धमध्यस्थितायै नमः | 180
ॐ देव्यै नमः |
ॐ सर्वभूतप्रभञ्जन्यै नमः |
ॐ अयुद्धायै नमः |
ॐ युद्धरूपायै नमः |
ॐ शान्तायै नमः |
ॐ शान्तिस्वरूपिण्यै नमः |
ॐ गङ्गायै नमः |
ॐ सरस्वतीवेणीयमुनानर्मदापगायै नमः |
ॐ समुद्रवसनावासायै नमः |
ॐ ब्रह्माण्डश्रेणिमेखलायै नमः |
ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः |
ॐ दशभुजायै नमः |
ॐ शुद्धस्फटिकसन्निभायै नमः |
ॐ रक्तायै नमः |
ॐ कृष्णायै नमः |
ॐ सितायै नमः |
ॐ पीतायै नमः |
ॐ सर्ववर्णायै नमः |
ॐ निरीश्वर्यै नमः |
ॐ काळिकायै नमः | 200

ॐ चक्रिकायै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ सत्यायै नमः |
ॐ वटुकास्थितायै नमः |
ॐ तरुण्यै नमः |
ॐ वारुण्यै नमः |
ॐ नार्यै नमः |
ॐ ज्येष्ठादेव्यै नमः |
ॐ सुरेश्वर्यै नमः |
ॐ विश्वम्भराधरायै नमः |
ॐ कर्त्र्यै नमः |
ॐ गळार्गळविभञ्जन्यै नमः |
ॐ सन्ध्यारात्रिर्दिवाज्योत्स्नायै नमः |
ॐ कलाकाष्ठायै नमः |
ॐ निमेषिकायै नमः |
ॐ उर्व्यै नमः |
ॐ कात्यायन्यै नमः |
ॐ शुभ्रायै नमः |
ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः |
ॐ कपिलायै नमः | 220
ॐ कीलिकायै नमः |
ॐ अशोकायै नमः |
ॐ मल्लिकानवमल्लिकायै नमः |
ॐ देविकायै नमः |
ॐ नन्दिकायै नमः |
ॐ शान्तायै नमः |
ॐ भञ्जिकायै नमः |
ॐ भयभञ्जिकायै नमः |
ॐ कौशिक्यै नमः |
ॐ वैदिक्यै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ सौर्यै नमः |
ॐ रूपाधिकायै नमः |
ॐ अतिभायै नमः |
ॐ दिग्वस्त्रायै नमः |
ॐ नववस्त्रायै नमः |
ॐ कन्यकायै नमः |
ॐ कमलोद्भवायै नमः |
ॐ श्रियै नमः |
ॐ सौम्यलक्षणायै नमः | 240
ॐ अतीतदुर्गायै नमः |
ॐ सूत्रप्रबोधिकायै नमः |
ॐ श्रद्धायै नमः |
ॐ मेधायै नमः |
ॐ कृतये नमः |
ॐ प्रज्ञायै नमः |
ॐ धारणायै नमः |
ॐ कान्त्यै नमः |
ॐ श्रुतये नमः |
ॐ स्मृतये नमः |
ॐ धृतये नमः |
ॐ धन्यायै नमः |
ॐ भूतये नमः |
ॐ इष्ट्यै नमः |
ॐ मनीषिण्यै नमः |
ॐ विरक्तये नमः |
ॐ व्यापिन्यै नमः |
ॐ मायायै नमः |
ॐ सर्वमायाप्रभञ्जन्यै नमः |
ॐ माहेन्द्र्यै नमः | 260
ॐ मन्त्रिण्यै नमः |
ॐ सिंह्यै नमः |
ॐ इन्द्रजालस्वरूपिण्यै नमः |
ॐ अवस्थात्रयनिर्मुक्तायै नमः |
ॐ गुणत्रयविवर्जितायै नमः |
ॐ ईषणत्रयनिर्मुक्तायै नमः |
ॐ सर्वरोगविवर्जितायै नमः |
ॐ योगिध्यानान्तगम्यायै नमः |
ॐ योगध्यानपरायणायै नमः |
ॐ त्रयीशिखायै नमः |
ॐ विशेषज्ञायै नमः |
ॐ वेदान्तज्ञानरुपिण्यै नमः |
ॐ भारत्यै नमः |
ॐ कमलायै नमः |
ॐ भाषायै नमः |
ॐ पद्मायै नमः |
ॐ पद्मवत्यै नमः |
ॐ कृतये नमः |
ॐ गौतम्यै नमः |
ॐ गोमत्यै नमः | 280
ॐ गौर्यै नमः |
ॐ ईशानायै नमः |
ॐ हंसवाहिन्यै नमः |
ॐ नारायण्यै नमः |
ॐ प्रभाधारायै नमः |
ॐ जाह्नव्यै नमः |
ॐ शङ्करात्मजायै नमः |
ॐ चित्रघण्टायै नमः |
ॐ सुनन्दायै नमः |
ॐ श्रियै नमः |
ॐ मानव्यै नमः |
ॐ मनुसम्भवायै नमः |
ॐ स्तम्भिन्यै नमः |
ॐ क्षोभिण्यै नमः |
ॐ मार्यै नमः |
ॐ भ्रामिण्यै नमः |
ॐ शत्रुमारिण्यै नमः |
ॐ मोहिन्यै नमः |
ॐ द्वेषिण्यै नमः |
ॐ वीरायै नमः | 300

ॐ अघोरायै नमः |
ॐ रुद्ररूपिण्यै नमः |
ॐ रुद्रैकादशिन्यै नमः |
ॐ पुण्यायै नमः |
ॐ कळ्याण्यै नमः |
ॐ लाभकारिण्यै नमः |
ॐ देवदुर्गायै नमः |
ॐ महादुर्गायै नमः |
ॐ स्वप्नदुर्गायै नमः |
ॐ अष्टभैरव्यै नमः |
ॐ सूर्यचन्द्राग्निरूपायै नमः |
ॐ ग्रहनक्षत्ररूपिण्यै नमः |
ॐ बिन्दुनादकळातीतायै नमः |
ॐ बिन्दुनादकळात्मिकायै नमः |
ॐ दशवायुजयाकारायै नमः |
ॐ कळाषोडशसंयुतायै नमः |
ॐ काश्यप्यै नमः |
ॐ कमलादेव्यै नमः |
ॐ नादचक्रनिवासिन्यै नमः |
ॐ मृडाधारायै नमः | 320
ॐ स्थिरायै नमः |
ॐ गुह्यायै नमः |
ॐ देविकायै नमः |
ॐ चक्ररूपिण्यै नमः |
ॐ अविद्यायै नमः |
ॐ शार्वर्यै नमः |
ॐ भुञ्जायै नमः |
ॐ जम्भासुरनिबर्हिण्यै नमः |
ॐ श्रीकायायै नमः |
ॐ श्रीकळायै नमः |
ॐ शुभ्रायै नमः |
ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः |
ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः |
ॐ गुणाधारायै नमः |
ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः |
ॐ परायै नमः |
ॐ श्रुतये नमः |
ॐ ब्रह्ममुखावासायै नमः |
ॐ सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः |
ॐ मृतसञ्जीवन्यै नमः | 340
ॐ मैत्र्यै नमः |
ॐ कामिन्यै नमः |
ॐ कामवर्जितायै नमः |
ॐ निर्वाणमार्गदायै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ हंसिन्यै नमः |
ॐ काशिकायै नमः |
ॐ क्षमायै नमः |
ॐ सपर्यायै नमः |
ॐ गुणिन्यै नमः |
ॐ भिन्नायै नमः |
ॐ निर्गुणायै नमः |
ॐ खण्डिताशुभायै नमः |
ॐ स्वामिन्यै नमः |
ॐ वेदिन्यै नमः |
ॐ शक्यायै नमः |
ॐ शाम्बर्यै नमः |
ॐ चक्रधारिण्यै नमः |
ॐ दण्डिन्यै नमः |
ॐ मुण्डिन्यै नमः | 360
ॐ व्याघ्र्यै नमः |
ॐ शिखिन्यै नमः |
ॐ सोमसंहतये नमः |
ॐ चिन्तामणये नमः |
ॐ चिदानन्दायै नमः |
ॐ पञ्चबाणप्रबोधिन्यै नमः |
ॐ बाणश्रेणये नमः |
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः |
ॐ सहस्रभुजपादुकायै नमः |
ॐ सन्ध्याबलये नमः |
ॐ त्रिसन्ध्याख्यायै नमः |
ॐ ब्रह्माण्डमणिभूषणायै नमः |
ॐ वासव्यै नमः |
ॐ वारुणीसेनायै नमः |
ॐ कुळिकायै नमः |
ॐ मन्त्ररञ्जिन्यै नमः |
ॐ जितप्राणस्वरूपायै नमः |
ॐ कान्तायै नमः |
ॐ काम्यवरप्रदायै नमः |
ॐ मन्त्रब्राह्मणविद्यार्थायै नमः | 380
ॐ नादरुपायै नमः |
ॐ हविष्मत्यै नमः |
ॐ आथर्वणिः श्रुतयै नमः |
ॐ शून्यायै नमः |
ॐ कल्पनावर्जितायै नमः |
ॐ सत्यै नमः |
ॐ सत्ताजातये नमः |
ॐ प्रमायै नमः |
ॐ अमेयायै नमः |
ॐ अप्रमितये नमः |
ॐ प्राणदायै नमः |
ॐ गतये नमः |
ॐ अवर्णायै नमः |
ॐ पञ्चवर्णायै नमः |
ॐ सर्वदायै नमः |
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः |
ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः |
ॐ विद्यायै नमः |
ॐ सर्वभर्त्र्यै नमः |
ॐ क्षरायै नमः | 400

ॐ अक्षरायै नमः |
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः |
ॐ हरिण्यै नमः |
ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः |
ॐ कैवल्यपदवीरेखायै नमः |
ॐ सूर्यमण्डलसंस्थितायै नमः |
ॐ सोममण्डलमध्यस्थायै नमः |
ॐ वह्निमण्डलसंस्थितायै नमः |
ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः |
ॐ व्योममण्डलसंस्थितायै नमः |
ॐ चक्रिकायै नमः |
ॐ चक्रमध्यस्थायै नमः |
ॐ चक्रमार्गप्रवर्तिन्यै नमः |
ॐ कोकिलाकुलचक्रेशायै नमः |
ॐ पक्षतये नमः |
ॐ पङ्क्तिपावनायै नमः |
ॐ सर्वसिद्धान्तमार्गस्थायै नमः |
ॐ षड्वर्णावरवर्जितायै नमः |
ॐ शतरुद्रहरायै नमः |
ॐ हन्त्र्यै नमः | 420
ॐ सर्वसंहारकारिण्यै नमः |
ॐ पुरुषायै नमः |
ॐ पौरुष्यै नमः |
ॐ तुष्टये नमः |
ॐ सर्वतन्त्रप्रसूतिकायै नमः |
ॐ अर्धनारीश्वर्यै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः |
ॐ भार्गव्यै नमः |
ॐ याजुषीविद्यायै नमः | [ भूजुषीविद्यायै ] ॐ सर्वोपनिषदास्थितायै नमः |
ॐ व्योमकेशायै नमः |
ॐ अखिलप्राणायै नमः |
ॐ पञ्चकोशविलक्षणायै नमः |
ॐ पञ्चकोशात्मिकायै नमः |
ॐ प्रतीचे नमः |
ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः |
ॐ शिवायै नमः |
ॐ जगज्जराजनित्र्यै नमः |
ॐ पञ्चकर्मप्रसूतिकायै नमः | 440
ॐ वाग्देव्यै नमः |
ॐ आभरणाकारायै नमः |
ॐ सर्वकाम्यस्थितास्थितये नमः |
ॐ अष्टादशचतुःषष्टिपीठिकाविद्यायुतायै नमः |
ॐ काळिकाकर्षणश्यामायै नमः |
ॐ यक्षिण्यै नमः |
ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः |
ॐ केतक्यै नमः |
ॐ मल्लिकायै नमः |
ॐ अशोकायै नमः |
ॐ वाराह्यै नमः |
ॐ धरण्यै नमः |
ॐ ध्रुवायै नमः |
ॐ नारसिंह्यै नमः |
ॐ महोग्रास्यायै नमः |
ॐ भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः |
ॐ अन्तर्बलायै नमः |
ॐ स्थिरायै नमः |
ॐ लक्ष्म्यै नमः |
ॐ जरामरणनाशिन्यै नमः | 460
ॐ श्रीरञ्जितायै नमः |
ॐ महाकायायै नमः |
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनायै नमः |
ॐ अदितये नमः |
ॐ देवमात्रे नमः |
ॐ अष्टपुत्रायै नमः |
ॐ अष्टयोगिन्यै नमः |
ॐ अष्टप्रकृतये नमः |
ॐ अष्टाष्टविभ्राजद्विकृताकृतये नमः |
ॐ दुर्भिक्षध्वंसिन्यै नमः |
ॐ सीतायै नमः |
ॐ सत्यायै नमः |
ॐ रुक्मिण्यै नमः |
ॐ ख्यातिजायै नमः |
ॐ भार्गव्यै नमः |
ॐ देवयोनये नमः |
ॐ तपस्विन्यै नमः |
ॐ शाकम्भर्यै नमः |
ॐ महाशोणायै नमः |
ॐ गरुडोपरिसंस्थितायै नमः | 480
ॐ सिंहगायै नमः |
ॐ व्याघ्रगायै नमः |
ॐ वायुगायै नमः |
ॐ महाद्रिगायै नमः |
ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः |
ॐ सर्वविद्याधिदेवतायै नमः |
ॐ मन्त्रव्याख्याननिपुणायै नमः |
ॐ ज्योतिशास्त्रैकलोचनायै नमः |
ॐ इडापिङ्गळिकामध्यसुषुम्नायै नमः |
ॐ ग्रन्थिभेदिन्यै नमः |
ॐ कालचक्राश्रयोपेतायै नमः |
ॐ कालचक्रस्वरूपिण्यै नमः |
ॐ वैशारद्यै नमः |
ॐ मतिश्रेष्ठायै नमः |
ॐ वरिष्ठायै नमः |
ॐ सर्वदीपिकायै नमः |
ॐ वैनायक्यै नमः |
ॐ वरारोहायै नमः |
ॐ श्रोणिवेलायै नमः |
ॐ बहिर्वलये नमः | 500

ॐ जम्भिन्यै नमः |
ॐ जृम्भिण्यै नमः |
ॐ जम्भकारिण्यै नमः |
ॐ गणकारिकायै नमः |
ॐ शरण्यै नमः |
ॐ चक्रिकायै नमः |
ॐ अनन्तायै नमः |
ॐ सर्वव्याधिचिकित्सक्यै नमः |
ॐ देवक्यै नमः |
ॐ देवसङ्काशायै नमः |
ॐ वारिधये नमः |
ॐ करुणाकरायै नमः |
ॐ शर्वर्यै नमः |
ॐ सर्वसम्पन्नायै नमः |
ॐ सर्वपापप्रभञ्जन्यै नमः |
ॐ एकमात्रायै नमः |
ॐ द्विमात्रायै नमः |
ॐ त्रिमात्रायै नमः |
ॐ अपरायै नमः |
ॐ अर्धमात्रायै नमः | 520
ॐ परायै नमः |
ॐ सूक्ष्मायै नमः |
ॐ सूक्ष्मार्थार्थपरायै नमः |
ॐ एकवीरायै नमः |
ॐ विशेषाख्यायै नमः |
ॐ षष्ठीदेव्यै नमः |
ॐ मनस्विन्यै नमः |
ॐ नैष्कर्म्यायै नमः |
ॐ निष्कलालोकायै नमः |
ॐ ज्ञानकर्माधिकायै नमः |
ॐ गुणायै नमः |
ॐ सबन्ध्वानन्दसन्दोहायै नमः |
ॐ व्योमाकारायै नमः |
ॐ अनिरूपितायै नमः |
ॐ गद्यपद्यात्मिकायै नमः |
ॐ वाण्यै नमः |
ॐ सर्वालङ्कारसंयुतायै नमः |
ॐ साधुबन्धपदन्यासायै नमः |
ॐ सर्वौकसे नमः |
ॐ घटिकावलये नमः | 540
ॐ षट्कर्मिण्यै नमः |
ॐ कर्कशाकारायै नमः |
ॐ सर्वकर्मविवर्जितायै नमः |
ॐ आदित्यवर्णायै नमः |
ॐ अपर्णायै नमः |
ॐ कामिन्यै नमः |
ॐ वररूपिण्यै नमः |
ॐ ब्रह्माण्यै नमः |
ॐ ब्रह्मसन्तानायै नमः |
ॐ वेदवागीश्वर्यै नमः |
ॐ शिवायै नमः |
ॐ पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रागमश्रुतायै नमः |
ॐ सद्योवेदवत्यै नमः |
ॐ सर्वायै नमः |
ॐ हंस्यै नमः |
ॐ विद्याधिदेवतायै नमः |
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः |
ॐ जगद्धात्र्यै नमः |
ॐ विश्वनिर्माणकारिण्यै नमः |
ॐ वैदिक्यै नमः | 560
ॐ वेदरूपायै नमः |
ॐ कालिकायै नमः |
ॐ कालरूपिण्यै नमः |
ॐ नारायण्यै नमः |
ॐ महादेव्यै नमः |
ॐ सर्वतत्त्वप्रवर्तिन्यै नमः |
ॐ हिरण्यवर्णरूपायै नमः |
ॐ हिरण्यपदसम्भवायै नमः |
ॐ कैवल्यपदव्यै नमः |
ॐ पुण्यायै नमः |
ॐ कैवल्यज्ञानलक्षितायै नमः |
ॐ ब्रह्मसम्पत्तिरूपायै नमः |
ॐ ब्रह्मसम्पत्तिकारिण्यै नमः |
ॐ वारुण्यै नमः |
ॐ वारुणाराध्यायै नमः |
ॐ सर्वकर्मप्रवर्तिन्यै नमः |
ॐ एकाक्षरपरायै नमः |
ॐ अयुक्तायै नमः |
ॐ सर्वदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः |
ॐ पाशाङ्कुशान्वितायै नमः | 580
ॐ दिव्यायै नमः |
ॐ वीणाव्याख्याक्षसूत्रभृते नमः |
ॐ एकमूर्त्यै नमः |
ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः |
ॐ मधुकैटभभञ्जन्यै नमः |
ॐ साङ्ख्यायै नमः |
ॐ साङ्ख्यवत्यै नमः |
ॐ ज्वालायै नमः |
ॐ ज्वलन्त्यै नमः |
ॐ कामरूपिण्यै नमः |
ॐ जाग्रत्यै नमः |
ॐ सर्वसम्पत्तये नमः |
ॐ सुषुप्तायै नमः |
ॐ स्वेष्टदायिन्यै नमः |
ॐ कपालिन्यै नमः |
ॐ महादंष्ट्रायै नमः |
ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः |
ॐ सर्वावासायै नमः |
ॐ सुवासायै नमः |
ॐ बृहत्यै नमः | 600

ॐ अष्टये नमः |
ॐ शक्वर्यै नमः |
ॐ छन्दोगणप्रतिष्ठायै नमः |
ॐ कल्माष्यै नमः |
ॐ करुणात्मिकायै नमः |
ॐ चक्षुष्मत्यै नमः |
ॐ महाघोषायै नमः |
ॐ खड्गचर्मधरायै नमः |
ॐ अशनये नमः |
ॐ शिल्पवैचित्र्यविद्योतायै नमः |
ॐ सर्वतोभद्रवासिन्यै नमः |
ॐ अचिन्त्यलक्षणाकारायै नमः |
ॐ सूत्रभाष्यनिबन्धनायै नमः |
ॐ सर्ववेदार्थसम्पत्तये नमः |
ॐ सर्वशास्त्रार्थमातृकायै नमः |
ॐ अकारादिक्षकारान्तसर्ववर्णकृतस्थलायै नमः |
ॐ सर्वलक्ष्म्यै नमः |
ॐ सदानन्दायै नमः |
ॐ सारविद्यायै नमः |
ॐ सदाशिवायै नमः | 620
ॐ सर्वज्ञायै नमः |
ॐ सर्वशक्त्यै नमः |
ॐ खेचरीरूपगायै नमः |
ॐ उच्छ्रितायै नमः |
ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नमः |
ॐ पराकाष्ठायै नमः |
ॐ परागतये नमः |
ॐ हंसयुक्तविमानस्थायै नमः |
ॐ हंसारूढायै नमः |
ॐ शशिप्रभायै नमः |
ॐ भवान्यै नमः |
ॐ वासनाशक्त्यै नमः |
ॐ आकृतिस्थाखिलायै नमः |
ॐ अखिलायै नमः |
ॐ तन्त्रहेतवे नमः |
ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः |
ॐ व्योमगङ्गाविनोदिन्यै नमः |
ॐ वर्षायै नमः |
ॐ वार्षिकायै नमः |
ॐ ऋग्यजुस्सामरूपिण्यै नमः | 640
ॐ महानद्यै नमः |
ॐ नदीपुण्यायै नमः |
ॐ अगण्यपुण्यगुणक्रियायै नमः |
ॐ समाधिगतलभ्यार्थायै नमः |
ॐ श्रोतव्यायै नमः |
ॐ स्वप्रियायै नमः |
ॐ घृणायै नमः |
ॐ नामाक्षरपरायै नमः |
ॐ उपसर्गनखाञ्चितायै नमः |
ॐ निपातोरुद्वयीजङ्घायै नमः |
ॐ मातृकायै नमः |
ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः |
ॐ आसीनायै नमः |
ॐ शयानायै नमः |
ॐ तिष्ठन्त्यै नमः |
ॐ धावनाधिकायै नमः |
ॐ लक्ष्यलक्षणयोगाढ्यायै नमः |
ॐ ताद्रूप्यगणनाकृतयै नमः |
ॐ एकरूपायै नमः |
ॐ नैकरूपायै नमः | 660
ॐ तस्यै नमः |
ॐ इन्दुरूपायै नमः |
ॐ तदाकृतये नमः |
ॐ समासतद्धिताकारायै नमः |
ॐ विभक्तिवचनात्मिकायै नमः |
ॐ स्वाहाकारायै नमः |
ॐ स्वधाकारायै नमः |
ॐ श्रीपत्यर्धाङ्गनन्दिन्यै नमः |
ॐ गम्भीरायै नमः |
ॐ गहनायै नमः |
ॐ गुह्यायै नमः |
ॐ योनिलिङ्गार्धधारिण्यै नमः |
ॐ शेषवासुकिसंसेव्यायै नमः |
ॐ चपलायै नमः |
ॐ वरवर्णिन्यै नमः |
ॐ कारुण्याकारसम्पत्तये नमः |
ॐ कीलकृते नमः |
ॐ मन्त्रकीलिकायै नमः |
ॐ शक्तिबीजात्मिकायै नमः |
ॐ सर्वमन्त्रेष्टायै नमः | 680
ॐ अक्षयकामनायै नमः |
ॐ आग्नेय्यै नमः |
ॐ पार्थिवायै नमः |
ॐ आप्यायै नमः |
ॐ वायव्यायै नमः |
ॐ व्योमकेतनायै नमः |
ॐ सत्यज्ञानात्मिकानन्दायै नमः | [ सत्यज्ञानात्मिकायै, नन्दायै ] ॐ ब्राह्म्यै नमः |
ॐ ब्रह्मणे नमः |
ॐ सनातन्यै नमः |
ॐ अविद्यावासनायै नमः |
ॐ मायाप्रकृतये नमः |
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः |
ॐ शक्तये नमः |
ॐ धारणशक्तये नमः |
ॐ चिदचिच्छक्तियोगिन्यै नमः |
ॐ वक्त्रारुणायै नमः |
ॐ महामायायै नमः |
ॐ मरीचये नमः |
ॐ मदमर्दिन्यै नमः | 700

ॐ विराजे नमः |
ॐ स्वाहायै नमः |
ॐ स्वधायै नमः |
ॐ शुद्धायै नमः |
ॐ निरुपास्तये नमः |
ॐ सुभक्तिगायै नमः |
ॐ निरूपिताद्वयीविद्यायै नमः |
ॐ नित्यानित्यस्वरूपिण्यै नमः |
ॐ वैराजमार्गसञ्चारायै नमः |
ॐ सर्वसत्पथदर्शिन्यै नमः |
ॐ जालन्धर्यै नमः |
ॐ मृडान्यै नमः |
ॐ भवान्यै नमः |
ॐ भवभञ्जन्यै नमः |
ॐ त्रैकालिकज्ञानतन्तवे नमः |
ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः |
ॐ नादातीतायै नमः |
ॐ स्मृतये नमः |
ॐ प्रज्ञायै नमः |
ॐ धात्रीरूपायै नमः | 720
ॐ त्रिपुष्करायै नमः |
ॐ पराजितायै नमः |
ॐ विधानज्ञायै नमः |
ॐ विशेषितगुणात्मिकायै नमः |
ॐ हिरण्यकेशिन्यै नमः |
ॐ हेमब्रह्मसूत्रविचक्षणायै नमः |
ॐ असङ्ख्येयपरार्धान्तस्वरव्यञ्जनवैखर्यै नमः |
ॐ मधुजिह्वायै नमः |
ॐ मधुमत्यै नमः |
ॐ मधुमासोदयायै नमः |
ॐ मधवे नमः |
ॐ माधव्यै नमः |
ॐ महाभागायै नमः |
ॐ मेघगम्भीरनिस्वनायै नमः |
ॐ ब्रह्मविष्णुमहेशादिज्ञातव्यार्थविशेषगायै नमः |
ॐ नाभौवह्निशिखाकारायै नमः |
ॐ ललाटेचन्द्रसन्निभायै नमः |
ॐ भ्रूमध्येभास्कराकारायै नमः |
ॐ हृदिसर्वताराकृतये नमः |
ॐ कृत्तिकादिभरण्यन्त नक्षत्रेष्ट्यार्चितोदयायै नमः | 740
ॐ ग्रहविद्यात्मिकायै नमः |
ॐ ज्योतिषे नमः |
ॐ ज्योतिर्विदे नमः |
ॐ मतिजीविकायै नमः |
ॐ ब्रह्माण्डगर्भिण्यै नमः |
ॐ बालायै नमः |
ॐ सप्तावरणदेवतायै नमः |
ॐ वैराजोत्तमसाम्राज्यायै नमः |
ॐ कुमारकुशलोदयायै नमः |
ॐ बगळायै नमः |
ॐ भ्रमराम्बायै नमः |
ॐ शिवदूत्यै नमः |
ॐ शिवात्मिकायै नमः |
ॐ मेरुविन्ध्यातिसंस्थानायै नमः |
ॐ काश्मीरपुरवासिन्यै नमः |
ॐ योगनिद्रायै नमः |
ॐ महानिद्रायै नमः |
ॐ विनिद्रायै नमः |
ॐ राक्षसाश्रितायै नमः |
ॐ सुवर्णदायै नमः | 760
ॐ महागङ्गायै नमः |
ॐ पञ्चाख्यायै नमः |
ॐ पञ्चसंहतये नमः |
ॐ सुप्रजातायै नमः |
ॐ सुवीरायै नमः |
ॐ सुपोषायै नमः |
ॐ सुपतये नमः |
ॐ शिवायै नमः |
ॐ सुगृहायै नमः |
ॐ रक्तबीजान्तायै नमः |
ॐ हतकन्दर्पजीविकायै नमः |
ॐ समुद्रव्योममध्यस्थायै नमः |
ॐ समबिन्दुसमाश्रयायै नमः |
ॐ सौभाग्यरसजीवातवे नमः |
ॐ सारासारविवेकदृशे नमः |
ॐ त्रिवल्यादिसुपुष्टाङ्गायै नमः |
ॐ भारत्यै नमः |
ॐ भरताश्रितायै नमः |
ॐ नादब्रह्ममयीविद्यायै नमः |
ॐ ज्ञानब्रह्ममयीपरायै नमः | 780
ॐ ब्रह्मनाड्यै नमः |
ॐ निरुक्तये नमः |
ॐ ब्रह्मकैवल्यसाधनायै नमः |
ॐ कालिकेयमहोदारवीर्यविक्रमरूपिण्यै नमः |
ॐ वडवाग्निशिखावक्त्रायै नमः |
ॐ महाकवलतर्पणायै नमः |
ॐ महाभूतायै नमः |
ॐ महादर्पायै नमः |
ॐ महासारायै नमः |
ॐ महाक्रतवे नमः |
ॐ पञ्चभूतमहाग्रासायै नमः |
ॐ पञ्चभूताधिदेवतायै नमः |
ॐ सर्वप्रमाणायै नमः |
ॐ सम्पत्तये नमः |
ॐ सर्वरोगप्रतिक्रियायै नमः |
ॐ ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्तायै नमः |
ॐ विष्णुवक्षोविभूषिण्यै नमः |
ॐ शाङ्कर्यै नमः |
ॐ निधिवक्त्रस्थायै नमः |
ॐ प्रवरायै नमः | 800

ॐ वरहेतुक्यै नमः |
ॐ हेममालायै नमः |
ॐ शिखामालायै नमः |
ॐ त्रिशिखायै नमः |
ॐ पञ्चलोचनायै नमः |
ॐ सर्वागमसदाचारमर्यादायै नमः |
ॐ यातुभञ्जन्यै नमः |
ॐ पुण्यश्लोकप्रबन्धाढ्यायै नमः |
ॐ सर्वान्तर्यामिरूपिण्यै नमः |
ॐ सामगानसमाराध्यायै नमः |
ॐ श्रोत्रकर्णरसायनायै नमः |
ॐ जीवलोकैकजीवातवे नमः |
ॐ भद्रोदारविलोकनायै नमः |
ॐ तडित्कोटिलसत्कान्त्यै नमः |
ॐ तरुण्यै नमः |
ॐ हरिसुन्दर्यै नमः |
ॐ मीननेत्रायै नमः |
ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः |
ॐ विशालाक्ष्यै नमः |
ॐ सुमङ्गळायै नमः | 820
ॐ सर्वमङ्गळसम्पन्नायै नमः |
ॐ साक्षान्मङ्गळदेवतायै नमः |
ॐ देहहृद्दीपिकायै नमः |
ॐ दीप्तये नमः |
ॐ जिह्वपापप्रणाशिन्यै नमः |
ॐ अर्धचन्द्रोल्लसद्दंष्ट्रायै नमः |
ॐ यज्ञवाटीविलासिन्यै नमः |
ॐ महादुर्गायै नमः |
ॐ महोत्साहायै नमः |
ॐ महादेवबलोदयायै नमः |
ॐ डाकिनीड्यायै नमः |
ॐ शाकिनीड्यायै नमः |
ॐ साकिनीड्यायै नमः |
ॐ समस्तजुषे नमः |
ॐ निरङ्कुशायै नमः |
ॐ नाकिवन्द्यायै नमः |
ॐ षडाधाराधिदेवतायै नमः |
ॐ भुवनज्ञाननिःश्रेणये नमः |
ॐ भुवनाकारवल्लर्यै नमः |
ॐ शाश्वत्यै नमः | 840
ॐ शाश्वताकारायै नमः |
ॐ लोकानुग्रहकारिण्यै नमः |
ॐ सारस्यै नमः |
ॐ मानस्यै नमः |
ॐ हंस्यै नमः |
ॐ हंसलोकप्रदायिन्यै नमः |
ॐ चिन्मुद्रालङ्कृतकरायै नमः |
ॐ कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः |
ॐ सुखप्राणिशिरोरेखायै नमः |
ॐ सददृष्टप्रदायिन्यै नमः |
ॐ सर्वसाङ्कर्यदोषघ्न्यै नमः |
ॐ ग्रहोपद्रवनाशिन्यै नमः |
ॐ क्षुद्रजन्तुभयघ्न्यै नमः |
ॐ विषरोगादिभञ्जन्यै नमः |
ॐ सदाशान्तायै नमः |
ॐ सदाशुद्धायै नमः |
ॐ गृहच्छिद्रनिवारिण्यै नमः |
ॐ कलिदोषप्रशमन्यै नमः |
ॐ कोलाहलपुरस्थितायै नमः |
ॐ गौर्यै नमः | 860
ॐ लाक्षणिक्यै नमः |
ॐ मुख्यायै नमः |
ॐ जघन्याकृतिवर्जितायै नमः |
ॐ मायायै नमः |
ॐ विद्यायै नमः |
ॐ मूलभूतायै नमः |
ॐ वासव्यै नमः |
ॐ विष्णुचेतनायै नमः |
ॐ वादिन्यै नमः |
ॐ वसुरूपायै नमः |
ॐ वसुरत्नपरिच्छदायै नमः |
ॐ छान्दस्यै नमः |
ॐ चन्द्रहृदयायै नमः |
ॐ मन्त्रस्वच्छन्दभैरव्यै नमः |
ॐ वनमालायै नमः |
ॐ वैजयन्त्यै नमः |
ॐ पञ्चदिव्यायुधात्मिकायै नमः |
ॐ पीताम्बरमय्यै नमः |
ॐ चञ्चत्कौस्तुभायै नमः |
ॐ हरिकामिन्यै नमः | 880
ॐ नित्यायै नमः |
ॐ तथ्यायै नमः |
ॐ रमायै नमः |
ॐ रामायै नमः |
ॐ रमण्यै नमः |
ॐ मृत्युभञ्जन्यै नमः |
ॐ ज्येष्ठायै नमः |
ॐ काष्ठायै नमः |
ॐ धनिष्ठान्तायै नमः |
ॐ शराङ्ग्यै नमः |
ॐ निर्गुणप्रियायै नमः |
ॐ मैत्रेयायै नमः |
ॐ मित्रविन्दायै नमः |
ॐ शेष्यशेषकलाशयायै नमः |
ॐ वाराणसीवासलभ्यायै नमः | [ वाराणसीवासरतायै ] ॐ आर्यावर्तजनस्तुतायै नमः |
ॐ जगदुत्पत्तिसंस्थानसंहारत्रयकारणायै नमः |
ॐ तुभ्यं नमः |
ॐ अम्बायै नमः |
ॐ विष्णुसर्वस्वायै नमः | 900

ॐ महेश्वर्यै नमः |
ॐ सर्वलोकानां जनन्यै नमः |
ॐ पुण्यमूर्तये नमः |
ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः |
ॐ महाकाळ्यै नमः |
ॐ महालक्ष्म्यै नमः |
ॐ सद्योजातादिपञ्चाग्निरूपायै नमः |
ॐ पञ्चकपञ्चकायै नमः |
ॐ यन्त्रलक्ष्म्यै नमः |
ॐ भवत्यै नमः |
ॐ आदये नमः |
ॐ आद्याद्यायै नमः |
ॐ सृष्ट्यादिकारणाकारविततये नमः |
ॐ दोषवर्जितायै नमः |
ॐ जगल्लक्ष्म्यै नमः |
ॐ जगन्मात्रे नमः |
ॐ विष्णुपत्न्यै नमः |
ॐ नवकोटिमहाशक्तिसमुपास्यपदाम्बुजायै नमः |
ॐ कनत्सौवर्णरत्नाढ्यसर्वाभरणभूषितायै नमः | 920
ॐ अनन्तानित्यमहिष्यै नमः |
ॐ प्रपञ्चेश्वरनायक्यै नमः |
ॐ अत्युच्छ्रितपदान्तस्थायै नमः |
ॐ परमव्योमनायक्यै नमः |
ॐ नाकपृष्ठगताराध्यायै नमः |
ॐ विष्णुलोकविलासिन्यै नमः |
ॐ वैकुण्ठराजमहिष्यै नमः |
ॐ श्रीरङ्गनगराश्रितायै नमः |
ॐ रङ्गनायक्यै नमः |
ॐ भूपुत्र्यै नमः |
ॐ कृष्णायै नमः |
ॐ वरदवल्लभायै नमः |
ॐ कोटिब्रह्मादिसंसेव्यायै नमः |
ॐ कोटिरुद्रादिकीर्तितायै नमः |
ॐ मातुलुङ्गमयं खेटं बिभ्रत्यै नमः |
ॐ सौवर्णचषकं बिभ्रत्यै नमः |
ॐ पद्मद्वयं दधानायै नमः |
ॐ पूर्णकुम्भं बिभ्रत्यै नमः |
ॐ कीरं दधानायै नमः |
ॐ वरदाभये दधानायै नमः |
ॐ पाशं बिभ्रत्यै नमः | 940
ॐ अङ्कुशं बिभ्रत्यै नमः |
ॐ शङ्खं वहन्त्यै नमः |
ॐ चक्रं वहन्त्यै नमः |
ॐ शूलं वहन्त्यै नमः |
ॐ कृपाणिकां वहन्त्यै नमः |
ॐ धनुर्बाणौ बिभ्रत्यै नमः |
ॐ अक्षमालां दधानायै नमः |
ॐ चिन्मुद्रां बिभ्रत्यै नमः |
ॐ अष्टादशभुजायै नमः |
ॐ लक्ष्म्यै नमः |
ॐ महाष्टादशपीठगायै नमः |
ॐ भूमिनीलादिसंसेव्यायै नमः |
ॐ स्वामिचित्तानुवर्तिन्यै नमः |
ॐ पद्मायै नमः |
ॐ पद्मालयायै नमः |
ॐ पद्मिन्यै नमः |
ॐ पूर्णकुम्भाभिषेचितायै नमः |
ॐ इन्दिरायै नमः |
ॐ इन्दिराभाक्ष्यै नमः |
ॐ क्षीरसागरकन्यकायै नमः | 960
ॐ भार्गव्यै नमः |
ॐ स्वतन्त्रेच्छायै नमः |
ॐ वशीकृतजगत्पतये नमः |
ॐ मङ्गळानांमङ्गळाय नमः |
ॐ देवतानान्देवतायै नमः |
ॐ उत्तमानामुत्तमायै नमः |
ॐ श्रेयसे नमः |
ॐ परमामृतायै नमः |
ॐ धनधान्याभिवृद्धये नमः |
ॐ सार्वभौमसुखोच्छ्रयायै नमः |
ॐ आन्दोळिकादिसौभाग्यायै नमः |
ॐ मत्तेभादिमहोदयायै नमः |
ॐ पुत्रपौत्राभिवृद्धये नमः |
ॐ विद्याभोगबलादिकायै नमः |
ॐ आयुरारोग्यसम्पत्तये नमः |
ॐ अष्टैश्वर्यायै नमः |
ॐ परमेशविभूतये नमः |
ॐ सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरागतये नमः |
ॐ सदयापाङ्गसन्दत्तब्रह्मेन्द्रादिपदस्थितये नमः |
ॐ अव्याहतमहाभाग्यायै नमः | 980
ॐ अक्षोभ्यविक्रमायै नमः |
ॐ वेदानाम्समन्वयायै नमः |
ॐ वेदानामविरोधायै नमः |
ॐ निःश्रेयसपदप्राप्तिसाधनायै नमः |
ॐ निःश्रेयसपदप्राप्तिफलायै नमः |
ॐ श्रीमन्त्रराजराज्ञ्यै नमः |
ॐ श्रीविद्यायै नमः |
ॐ क्षेमकारिण्यै नमः |
ॐ श्रीं बीज जपसन्तुष्टायै नमः |
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिकायै नमः |
ॐ प्रपत्तिमार्गसुलभायै नमः |
ॐ विष्णुप्रथमकिङ्कर्यै नमः |
ॐ क्लीङ्कारार्थसावित्र्यै नमः |
ॐ सौमङ्गळ्याधिदेवतायै नमः |
ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः |
ॐ श्रीयन्त्रपुरवासिन्यै नमः |
ॐ सर्वमङ्गळमाङ्गळ्यायै नमः |
ॐ शिवायै नमः |
ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः |
ॐ शरण्यायै नमः | 1000
ॐ त्र्यम्बकायै नमः |
ॐ गौर्यै नमः |
ॐ नारायण्यै नमः |

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

gayatri kavacham in hindi-गायत्री कवचम्

  नारद उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाध संशयोऽस्ति मम प्रभो चतुषष्टि कलाभिज्ञ पातका द्योगविद्वर मुच्यते केन पुण्येन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *