Tag Archives: వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం

Venkateshwara Mangalashasanam in Telugu-వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం

  శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ | శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౧ || లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోకసుభ్రూవిభ్రమచక్షుషే | చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౨ || శ్రీవేంకటాద్రిశృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే | మంగళానాం నివాసాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౩ ||[శ్రీనివాసాయ] సర్వావయవసౌందర్యసంపదా సర్వచేతసామ్ | సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౪ || నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానందచిదాత్మనే | సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళమ్ || …

Read More »