Tag Archives: anjaneya

manyu suktam in hindi-मन्यु सूक्तम्

        ऋग्वेद संहिता; मण्डलं 10; सूक्तं 83,84 यस्ते” मन्योऽवि’धद् वज्र सायक सह ओजः’ पुष्यति विश्व’मानुषक् | साह्याम दासमार्यं त्वया” युजा सह’स्कृतेन सह’सा सह’स्वता ‖ 1 ‖ मन्युरिन्द्रो” मन्युरेवास’ देवो मन्युर् होता वरु’णो जातवे”दाः | मन्युं विश’ ईलते मानु’षीर्याः पाहि नो” मन्यो तप’सा सजोषा”ः ‖ 2 ‖ अभी”हि मन्यो तवसस्तवी”यान् तप’सा युजा वि ज’हि शत्रू”न् | अमित्रहा वृ’त्रहा द’स्युहा च विश्वा वसून्या भ’रा त्वं नः’ ‖ 3 ‖ त्वं हि म”न्यो अभिभू”त्योजाः स्वयम्भूर्भामो” अभिमातिषाहः | …

Read More »

hanuman ashtottara sata namavali in telugu-హనుమ అష్టోత్తర శత నామావళి

  ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఓం మహావీరాయ నమః ఓం హనుమతే నమః ఓం మారుతాత్మజాయ నమః ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః ఓం అశోకవనికాచ్చేత్రే నమః ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః (10) ఓం వరవిద్యా పరిహారాయ నమః ఓం పరశౌర్య వినాశనాయ నమః ఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమః ఓం పరమంత్ర ప్రభేదకాయ నమః ఓం సర్వగ్రహ …

Read More »