Tag Archives: ardhanaareeswara ashtakam in devanagari pdf

ardhanaareeswara ashtakam in hindi-अर्ध नारीश्वर अष्टकम्

    चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय | धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 1 ‖ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजःपुञ्ज विचर्चिताय | कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 2 ‖ झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराजत्फणिनूपुराय | हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 3 ‖ विशालनीलोत्पललोचनायै विकासिपङ्केरुहलोचनाय | समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै …

Read More »