Tag Archives: Ayyappa Ashtottara Shatanamavali in Telugu lyrics

Ayyappa Ashtottara Shatanamavali in Telugu-అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం మహాశాస్త్రే నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం మహాదేవసుతాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం లోకకర్త్రే నమః | ఓం లోకభర్త్రే నమః | ఓం లోకహర్త్రే నమః | ఓం పరాత్పరాయ నమః | ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః | ౯ ఓం ధన్వినే నమః | ఓం తపస్వినే నమః | ఓం భూతసైనికాయ నమః …

Read More »