Tag Archives: Birthmarks are poor Can you make a fortune?

పుట్టు మచ్చలు పేదవారిని ధనవంతులను చేయగలవా?

మనం పూర్వ జన్మలో చేసుకున్న పాప పుణ్యాల ఆధారంగా మన జీవితం వుంటుంది. అందుకే మనం పుట్టినప్పుడు జాతకం రాయిస్తాము. ఆ జాతకంలో మనకు జరుగు శుభ ,అశుభాల గురించి తెలుస్తుంది , అలాగే మన వంటి మీద ఏర్పడ్డ పుట్టుమచ్చల వల్ల కూడా శుభ, అశుభాల విషయాలు తెలుసు కోవచ్చు.దాన్నే పుట్టుమచ్చల శాస్త్రం అంటారు .వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలియచేస్తున్నాను.  

Read More »