Tag Archives: dasavataras

దశావతారములు

దశ అవ తార ములు ఎన్ని?వాని పేర్లు తెలపండి? దశ అవతారములు పది. అవి 1.మత్య 2.వరాహ 3.కూర్మ 4.నరసింహ 5.వామన 6.పరశురామ 7.శ్రీరామ 8.కృష్ణ 9.బుద్ధ 10.కల్కి

Read More »