Tag Archives: datta stotram (Ghora Kashtodharana Stotram) Telugu pdf

datta stotram (Ghora Kashtodharana Stotram) Telugu-దత్త స్తోత్రం (ఘోర కష్టోద్ధారణ స్తోత్రం)

  శ్రీపాద శ్రీవల్లభ త్వం సదైవ శ్రీదత్తాస్మాన్పాహి దేవాధిదేవ | భావగ్రాహ్య క్లేశహారిన్సుకీర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౧ || త్వం నో మాతా త్వం పితాఽప్తోఽధిపస్త్వం త్రాతా యోగక్షేమకృత్సద్గురుస్త్వమ్ | త్వం సర్వస్వం నో ప్రభో విశ్వమూర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౨ || పాపం తాపం వ్యాధిమాధిం చ దైన్యం భీతిం క్లేశం త్వం హరాశు త్వదన్యమ్ | త్రాతారం నో వీక్ష్య ఈశాస్తజూర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౩ || …

Read More »