Tag Archives: Dattatreya Kavacham in Telugu pdf

Dattatreya Kavacham in Telugu-దత్తాత్రేయ కవచమ్

  శ్రీపాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థితః | పాయాద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిః పాతు మే కటిమ్ || ౧ || నాభిం పాతు జగత్స్రష్టా ఉదరం పాతు దలోదరః | కృపాళుః పాతు హృదయం షడ్భుజః పాతు మే భుజౌ || ౨ || స్రక్కుండీ శూలడమరుశంఖచక్రధరః కరాన్ | పాతు కంఠం కంబుకంఠః సుముఖః పాతు మే ముఖమ్ || ౩ || జిహ్వాం మే …

Read More »