Tag Archives: friday

మంగళ శుక్ర వారాలలో డబ్బు ఎవరికి ఇవ్వకూడదా ?

ఇది మన భారతీయ పురాతన సంప్రదాయం, దీనికి నిగూడ అర్థం ఉంది. దాచిన ధనాన్ని ఖర్చు పెడితే, మరల సంపాదించడం కష్టం కదా. అందుకే ధనాన్ని బాగా ఖర్చు చేసే వాళ్ళని ఆపడానికి మంగళ వారం, శుక్ర వారం కలిసి వస్తాయి కాబట్టి ఆ రోజు ఖర్చు పెట్టటం, అప్పు ఇవ్వటం చెయ్యకూడదు అంటారు.కొన్ని మంచి జరగాలి అంటే మనమే కట్టుబాట్లు, నియమాలు ఏర్పర్చు కోవాలి. మనకున్న సంప్రదాయాలు , …

Read More »