Tag Archives: ganesha mangalaashtakam in hindi pdf

ganesha mangalaashtakam in hindi-गणेश मङ्गलाष्टकम्

    गजाननाय गाङ्गेयसहजाय सदात्मने | गौरीप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् ‖ 1 ‖ नागयज्ञोपवीदाय नतविघ्नविनाशिने | नन्द्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् ‖ 2 ‖ इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने | ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् ‖ 3 ‖ सुमुखाय सुशुण्डाग्रात्-क्षिप्तामृतघटाय च | सुरबृन्द निषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् ‖ 4 ‖ चतुर्भुजाय चन्द्रार्धविलसन्मस्तकाय च | चरणावनतानन्ततारणायास्तु …

Read More »