Tag Archives: gopala krishna dasavatharam hindi pdf

gopala krishna dasavatharam hindi-गोपाल कृष्ण दशावतारम्

मल्लॆपूलहारमॆय्यवे ओयम्म नन्नु मत्स्यावतारुडनवे मल्लॆपूलहारमेसॆदा गोपालकृष्ण मत्स्यावतारुडनॆद कुप्पिकुच्चुल जडलुवॆय्यवे ओयम्म नन्नु कूर्मावतारुडनवे कुप्पिकुच्चुल जडलुवेसॆदा गोपालकृष्ण कूर्मावतारुडनॆद वरमुलिच्चि दीविञ्चवे ओयम्म नन्नु वरहावतारुडनवे वरमुलिच्चि दीविञ्चॆद गोपालकृष्ण वरहावतारुडनॆद नाण्यमैन नगलुवेयवे ओयम्म नन्नु नरसिंहावतारुडनवे नाण्यमैन नगलुवेसॆदा गोपालकृष्ण नरसिंहावतारुडनॆद वायुवेग रथमुनिय्यवे ओयम्म नन्नु वामनवतारुडनवे वायुवेग रथमुनिच्चॆदा गोपालकृष्ण वामनावतारुडनॆद पालु पोसि बुव्वपॆट्टवे ओयम्म नन्नु परशुरामावतारुडनवे पालु …

Read More »