Breaking News

Tag Archives: sata namavali

Navagraha stotras in Telugu-నవగ్రహ స్తోత్రాలు

Below is the Navagraha Stotras in Telugu pdf, Navagraha Stotras in Telugu lyrics download online, Navagraha Stotras Telugu daily reading you will good position.   Navagraha Stotras in Telugu pdf   Navagraha stotram in Telugu-నవగ్రహ స్తోత్రం Navagraha Mangala Sloka (Navagraha Mangalashtakam) Telugu-నవగ్రహమంగళశ్లోకాః (నవగ్రహ మంగళాష్టకం) Navagraha Peedahara Stotram Telugu– నవగ్రహ పీడాహర …

Read More »

Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali Telugu- సాయి సకార అష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం శ్రీసాయి సద్గురువే నమః ఓం శ్రీసాయి సాకోరివాసినే నమః ఓం శ్రీసాయి సాధననిష్ఠాయ నమః ఓం శ్రీసాయి సన్మార్గదర్శినే నమః ఓం శ్రీసాయి సకలదేవతా స్వరూపాయ నమః ఓం శ్రీసాయి సువర్ణాయ నమః ఓం శ్రీసాయి సమ్మోహనాయ నమః ఓం శ్రీసాయి సమాశ్రిత నింబవృక్షాయ నమః ఓం శ్రీసాయి సముద్ధార్త్రే నమః ఓం శ్రీసాయి సత్పురుషాయ నమః ||౧౦|| ఓం శ్రీసాయి సత్పరాయణాయ నమః ఓం …

Read More »

hanuman ashtottara sata namavali hindi-हनुम अष्टोत्तर शत नामावलि

  ॐ श्री आञ्जनेयाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ हनुमते नमः ॐ मारुतात्मजाय नमः ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः ॐ अशोकवनिकाच्चेत्रे नमः ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः ॐ रक्षोविध्वंसकारकायनमः (10) ॐ वरविद्या परिहाराय नमः ॐ परशौर्य विनाशनाय नमः ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नमः ॐ परमन्त्र प्रभेदकाय नमः ॐ सर्वग्रह …

Read More »

saraswati ashtottara sata namavali hindi-सरस्वती अष्टोत्तर शत नामावलि

  ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ महाभद्रायै नमः ॐ महमायायै नमः ॐ वरप्रदायै नमः ॐ श्रीप्रदायै नमः ॐ पद्मनिलयायै नमः ॐ पद्माक्ष्यै नमः ॐ पद्मवक्त्रायै नमः ॐ शिवानुजायै नमः ॐ पुस्तकभृते नमः ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ‖10 ‖ ॐ रमायै नमः ॐ परायै नमः ॐ कामरूपिण्यै नमः ॐ महा विद्यायै नमः …

Read More »

lalita ashtottara sata namavali hindi ललिता अष्टोत्तर शत नामावलि

    ॐ रजताचल शृङ्गाग्र मध्यस्थायै नमः ॐ हिमाचल महावंश पावनायै नमः ॐ शङ्करार्धाङ्ग सौन्दर्य शरीरायै नमः ॐ लसन्मरकत स्वच्च विग्रहायै नमः ॐ महातिशय सौन्दर्य लावण्यायै नमः ॐ शशाङ्कशेखर प्राणवल्लभायै नमः ॐ सदा पञ्चदशात्मैक्य स्वरूपायै नमः ॐ वज्रमाणिक्य कटक किरीटायै नमः ॐ कस्तूरी तिलकोल्लासित निटलायै नमः ॐ भस्मरेखाङ्कित लसन्मस्तकायै नमः …

Read More »

sree mahalakshmi ashtottara sata namavali hindi-श्री महा लक्ष्मी अष्टोत्तर शत नामावलि

  ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ विभूत्यै नमः ॐ सुरभ्यै नमः ॐ परमात्मिकायै नमः ॐ वाचे नमः ॐ पद्मालयायै नमः (10) ॐ पद्मायै नमः ॐ शुच्यै नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ स्वधायै नमः ॐ सुधायै नमः ॐ धन्यायै नमः …

Read More »

sri krishna ashtottara sata namavali in hindi-श्री कृष्नाष्टोत्तर शत नामावलि

  ॐ कृष्णाय नमः ॐ कमलानाथाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ वसुदेवात्मजाय नमः ॐ पुण्याय नमः ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः ॐ श्रीवत्स कौस्तुभधराय नमः ॐ यशोदावत्सलाय नमः ॐ हरये नमः ‖ 10 ‖ ॐ देवकीनन्दनाय नमः ॐ चतुर्भुजात्त चक्रासिगदा नमः ॐ शङ्खान्द्युदायुधाय नमः ॐ श्रीशाय नमः ॐ …

Read More »