Tag Archives: Venkateshwara Panchaka Stotram in Telugu Lyrics

Venkateshwara Panchaka Stotram in Telugu-వేంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రం

    శ్రీధరాధినాయకం శ్రితాపవర్గదాయకం శ్రీగిరీశమిత్రమంబుజేక్షణం విచక్షణమ్ | శ్రీనివాసమాదిదేవమక్షరం పరాత్పరం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౧ || ఉపేంద్రమిందుశేఖరారవిందజామరేంద్రబృ- -న్దారకాదిసేవ్యమానపాదపంకజద్వయమ్ | చంద్రసూర్యలోచనం మహేంద్రనీలసన్నిభమ్ నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౨ || నందగోపనందనం సనందనాదివందితం కుందకుట్మలాగ్రదంతమిందిరామనోహరమ్ | నందకారవిందశంఖచక్రశార్ఙ్గసాధనం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౩ || నాగరాజపాలనం భోగినాథశాయినం నాగవైరిగామినం నగారిశత్రుసూదనమ్ | నాగభూషణార్చితం సుదర్శనాద్యుదాయుధం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౪ || …

Read More »