బంగారు వర్ణంతో అద్భుతమైన దశ సహస్ర లింగేశ్వరుడు

 

రావణాసురుడు ప్రతిరోజు కోటి శివలింగానికి పూజ చేసే వారట ! ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని శివలింగాలు పూజ చేయడం చాలా కష్టం కదా ! అందుకని ఈ శివలింగం లో చిన్నచిన్న శివలింగాలు 10,000 ఉన్నాయి .అంటే మనం ఒక్కసారి ప్రదక్షిణం చేస్తే పది వేల శివలింగములకు ప్రదక్షిణ చేసిన పుణ్య ఫలం వస్తుంది. పది సార్లు ప్రదక్షిణం చేస్తే లక్ష శివ లింగాలకు ప్రదక్షణ చేసిన ఫలితం వస్తుంది. అదే మీరు 108 సార్లు ప్రదక్షిణ చేస్తే చూడండి .ఎన్నో ఆలోచన మీరే చేయండి. ఒకే దగ్గర మీరు పూజ ప్రదక్షణ చేసుకోవడం కొరకు అందరికీ ఆ పుణ్యఫలం లభించాలని సదుద్దేశంతో ఈ శివలింగాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది.ఈ శివలింగం గూడూరులోని సాయి సత్సంగం నిలయం లో ఉంది. శ్రీ సునీల్ స్వామి గారు పూజ అభిషేకాలు చేస్తుంటారు . భక్తులందరూ ఈ లింగానికి పూజ చేసుకుంటూ ఆనందంతో పరవశించిపోతూ ఉంటారు.

Rare made of lord Shiva on Dasa Sahasra Linga’s (click the image to download)

This Image is Created By Tirumala Shetty Chandra

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

Tiktok Invisible DP Profile Image

      Tiktok Invisible DP Profile Image: Right click below and open new tab …

9 comments

 1. హరి ఆలేటి

  Om namshivaya

 2. Om namashivaaya

 3. అక్షింతల పార్థసారథి

  ఓం హర హర మహాదేవ

  ఓం పరమేశ్వర భక్తుల

  అందరినీ చల్లగా కాపాడే

  బోలా శంకర స్వామి

  వారి దివ్య ఆశీస్సులు అందరికీ కలగాలి

 4. ఓం హరహర మహదేవ శంభోశంకర
  🙏🙏🙏

 5. Dhulipalla Raghavendra Rao

  ఓం నమశ్శివాయ

 6. Om namah shivaya 🙏

 7. Om namasivaya .Thanks for the information Ashok Anna

 8. Thanks for your information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *